Безмоторен самолет БРО-11 Поредица планерите на България

Безмоторен самолет БРО-11 През 1957 година започва организацията и създаването на станции по безмоторно летене на обществени начала към комитетите на ДОСО. Практическото обучение се извършва по едноместна система чрез изтегляне с ластично въже или чрез издърпване с лебедка или автомобил. ... Read more »

.

Безмоторен самолет УР-1″Учебен реяч-1″ – Поредица планерите на България

Безмоторен самолет УР-1"Учебен реяч-1" През 1942 година изтича договорът за „Капрони - България”  и фабриката става собственост на Българската държава под името Държавна самолетна фабрика – Казанлък. С масовизирането на въздушните спортове и увеличаване нуждата от безмоторни самолети в Държавна самолетна фабрика ... Read more »

.

Безмоторен самолет ” Рилски орел” – Поредица планерите на България

Безмоторен самолет " Рилски орел" Българският авиатор Георги Дреников е един от инициаторите за създаване на безмоторното летене у нас. Интерес към този спорт Дреников, проявява още като курсист в Аеропланното училище. През 1929 година организира курсове и практически занятия с ... Read more »

.

Безмоторен Самолет “Здравка” – Поредица планерите на България

Безмоторен Самолет "Здравка" Успехите на безмоторното летене в Германия са почти ежедневна тема на българските вестници през десетилетието след първата световна война. Български авиационни дейци и ентусиасти обсъждат въпроса, как безмоторното летене може да се развива и в България. Страна с ... Read more »

.

Безмоторен самолет “Дранговь” – поредица планерите на България

Безмоторен самолет "Дранговь" Планерният спорт в България се заражда паралелно със зараждането на промишленото българско самолетостроене. Първите планери са изработени в Държавната аеропланна работилница(ДАР) на летище Божурище, като се следва примера за развитието на безмоторно летене в други европейски страни. В началото ... Read more »

.

Безмоторен самолет “Гълъб” Поредица планерите на България

Безмоторен самолет "Гълъб" Планери "Гълъб" на летище Шумен 1959 година. Първият планер за високо спортно майсторство „Гълъб“е произведен в Завод 13 (правоприемник на ДСФ-Казанлък) 1955 г. по чертежите на немският оригинал „Weihe”. „Weihe” е едноместен свободно-носещ горно-площник с профил на крилото Goppingen 549, ... Read more »

.

Безмоторен самолет Пионер – 109 Let LF – 109 Pionyr Поредица планерите на България

Безмоторен самолет Пионер – 109    Let LF – 109 Pionyr От ЧССР през 1953 година са внесени първоначално в България за нуждите на безмоторното летене осем броя Пионер-109. По-късно през 1956 година са внесени допълнително още 2 броя планери. Пионер – 109 ... Read more »

.

Безмоторен самолет Саламандър(Дъждовник) IS-A Salamandra Поредица Планерите на България

Безмоторен самолет Саламандър(Дъждовник)   IS-A Salamandra През 1951 година полският аероклуб подарява на България два броя от планерите Саламандър. W.W.S. 1 Salamandra е едноместен, тренировъчен полски планер проектиран и произвеждан от 1936 до 1962 година. Произведени са повече 500 броя в Полша, Китай(Китай ... Read more »

.

Безмоторен Самолет Луняк-107 Letov LF-107 Lunak – Поредица Планерите на България

Безмоторен самолет Луняк-107 Letov LF-107 Lunak   Първият по-голям внос на планери с по-съвременна конструкция е осъществен през 1950 година. Тогава ВВС на България внася от ЧССР и предава за ползване в аероклубовете осем броя Zlin-25 Sohaj  и два броя Луняк-107. Луняк-107(Хвърчило) е ... Read more »

.

Безмоторен самолет Злин – 25 Шохай Zlin – 25 Sohaj Поредица Планерите на България

Безмоторен самолет Злин – 25 Шохай  Zlin – 25 Sohaj Първият по-голям внос на планери с по-съвременна конструкция е осъществен през 1950 година. Тогава ВВС на България внася от ЧССР и предава за ползване в аероклубовете осем броя Zlin-25 Sohaj  и ... Read more »

.