Ловци плащат двойни такси

Ловците плащат две такси за едно и също нещо. Това установи омбудсманът Константин Пенчев и поиска Конституционният съд да отмени текст от Закона за лова и опазване на дивеча. Втората и петата алинея на чл. 28 от нормативния акт въвеждат първо ... Read more »

.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА Обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г., изм. ДВ. бр.41 от 8 Май 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. ... Read more »

.

“Куковден” Дончо Цончев

"Куковден"-Дончо Цончев ПРЕД МАЛКИЯ КАЛДЪРЪМЕН ПЛОЩАД на селцето двете черни волги изглеждаха много големи, а до тях сплесканият винен фиат с номер "Рома 018119" правеше впечатление на приклекнало, рядко красиво чудовище. От волгите излязоха добре облечени, охранени момчета и се запътиха към ... Read more »

.

“РАЗГОВОР НА ЛОВЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА” – Дончо Цончев

РАЗГОВОР НА ЛОВЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА Телефончето ми чурулика. Пипвам където трябва и на дисплея виждам лицето, което ме търси. Стар приятел. Личи, че е много възбуден. - Здравей. Казвай. - Бате Дончо как си? - Благодаря на Бога, всичко ... Read more »

.