Стрелба с карабина по движещ се дивеч

Стрелба с карабина по движещ се дивеч

untitled

За точното попадение при стрелба с карабина по движещата се цел от особено значение е предварението, което трябва да се даде при прицелване по дивеча. При неподвижен или много бавно движещ се едър дивеч (скорост до 3 м/сек) на близки разстояния до 50 м предварение при стрелба с карабина практически не е необходимо, поради високата скорост (600 до 900 м/сек ) на куршума според калибъра и мощността му. На по-големи разстояния от 50 м или при по-бързо движение на дивеча над 3 м/сек предварението вече става наложително. По формулата S=V.t може да се определи необходимото при всеки случай предварение. Примерно, ако началната скорост на куршума е 600 м/сек., а разстоянието до дивеча е 100 м, куршумът ще достигне до дивеча за 0,17 сек. При скорост на дивеча от 3 м/сек той ще се придвижи (0,17 х 3) с 0,51 см. Ако куршумът е със скорост 900 м/сек, на същото разстояние той ще достигне до дивеча за 0,11 сек (0,11 х 3), и съответно дивеча ще се придвижи с 0,33 см, което е и необходимото предварение за да поразите точно целта. По-долу предлагам изчисления за предваренията на различни разстояния при скорости на куршума 600 и 800 м/сек при бавно и бързо движение на едър дивеч. Те са извършени при движение на дивеча под ъгъл 90 градуса спрямо стрелящия. При изчисления на предваренията при движение на дивеча под ъгъл 60 градуса са необходими съответни изчисления, а при ъгъл на движение на дивеча 30 градуса е необходимо да се вземат половините от указаните в таблицата предваренияПри определяне размера на предварението при всеки конкретен случай следва да се имат предвид жизненоважните области в тялото (сърце, глава, врат и др.). Стрелбата трябва да се извършва “с подвеждане”, когато цевта се движи пред дивеча, и се стреля без да се спира движението и.Освен това не бива да се забравя, че от момента на вземане на решение за произвеждане на изстрел до момента на излитането на куршума от цевта, изминава приблизи телно 0,1 сек. и през този кратък миг движещият се дивеч се премества значително, което следва да се отчита и прибавя към изчисленията от таблицата преди да се натисне спусъкът. При лов с карабина е необходимо ловецът да се съобразява с атмосферните условия – да се взема предвид посоката и силата на вятъра, защото на по-дълги разстояния те пречат и изменят направлението на куршума. Ловецът не бива да забравя, че държи в ръцете си карабина с един куршум, а не гладкоцевка с множество сачми с далекобойност 50-53 метра и че не трябва да избързва със стрелбата, докато не се прицели добре с подходящото предварение и във витално място с точна и равна мушка. Искам само да напомня, че при съвсем незначително изменение нагоре или надолу, вляво или вдясно, отклонението на куршума е право пропорционално на разстоянието. Същото се отнася и за карабините, снабдени с оптика. Окото на стрелеца задължително трябва да е по оста на окуляра. Когато се видят сенки в него нагоре или надолу, вляво или вдясно, изстрелът ще бъде неточен.За да бъде резултатна стрелбата с карабина е необходимо ловецът да има сравнително точна окомерна преценка за различните дистанции на стрелба. Пушката трябва предварително да се простреля на различни разстояния с подходящия боеприпас за да се опознае нейния бой и за да може ловецът да придобие увереност в стрелбата си. Стрелбата при всички случаи трябва да се извършва с внимание и безопасност.


1. Необходимо предварение на 100 м
2. Необходимо предварение на 50 м
Резултат от стрелбата при неправилно
прицелване с карабина
Таблица за предваренията, необходими при стрелба с карабина по движещ се дивеч при стрелба с куршуми с начална скорост 600 и 800 м/сек
При начална скорост на куршума 600 м/сек
Разстояния
в метри
Време за
прелета на
куршума
(сек)
Лисица, вълк, сърна
Елен, глиган
Скорост на движение
тръс
3 м/сек
галоп
10 м/сек
тръс
4 м/сек
галоп
8 м/сек
Величина на предварението (м)

50

0.08

0.24

0.30

0.32

0.64

100

0.17

0.51

1.70

0.68

1.36

200

0.35

1.05

3.50

1.40

2.80

300

0.55

1.65

5.60

2.20

4.40

При начална скорост на куршума 800 м/сек
Разстояния
в метри
Време за
прелета на
куршума
(сек)
Лисица, вълк, сърна
Елен, глиган
Скорост на движение
тръс
3 м/сек
галоп
10 м/сек
тръс
4 м/сек
галоп
8 м/сек
Величина на предварението (м)

50

0.06

0.18

0.60

0.24

0.48

100

0.13

0.39

1.30

0.52

1.04

200

0.27

0.81

2.70

1.08

2.16

300

0.42

1.26

4.20

1.68

3.36

Иван Топалов Лов и Риболов

Включете се в дискусионния форум за този пост

1 Comment

  1. Здравейте аз съм на 14 години един начинаещ стрелец винаги сам искал да вляза в армията от малак искам да науча за оръжията и за стрелбата. Първата ми въздушна пушка си купих на 9 години със събрани от мен пари от тогава се уча да стрелям винаги моя дядо ме е учил да бъда много разумен докато стрелям. До сега съм сменил 3 въздушни пушки за сега стрелям само по птици но до сега съм стрелял и с няколко ловни пушки и с пистолети бойни и въздушни. ТОВА Е МОЯТА ИСТОРИЯ И МОЕТО ХОБИ

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply