Списък на ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД, които ще организират през 2014 г. курсове за придобиване право на лов и броя на свободните места в тях.

Списък на ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД, които ще организират през 2014 г. курсове за придобиване право  на лов и броя на свободните места в тях.

1=1

 

 

2=2

 

 

3=3

 

 

4=4

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply