Резултати от проведените републиканските първенства по безмоторно летене в България 1948 -1994г.

Резултати от проведените републиканските първенства по безмоторно летене в България 1948 -1994г.

Репобликанско

Състезание №  1

Година -1948

Място на провеждане – Мусачево

Брой участници – 12

1 място – Петър Владов Петров – София   2 място – Тодор Георгиев Иванов – София   3 място – Пею Чунгарев – Казанлък

Постижения:

-          Задържане на термика – 4.22ч.

-          Набрана височина – 1840м.

 

Състезание №  2

Година -1950

Място на провеждане – Мусачево

Брой участници – 16

1 място – Тодор Георгиев Иванов – София       2 място – Борко Ст. Тилов – София        3 място – Минчо Колев – Павликени

Постижения:

-          Задържане на термика – 5.20ч.

-          Прелет – 106км.

 

Състезание №  3

Година -1955

Място на провеждане – ?

Брой участници – 9

1 място – Кирил Тонев – София         2 място – Георги Петров – ЦАК               3 място – Кирил Клисарски – ЦАК Шумен

Постижения: ?

 

Състезание №  4

Година -1956

Място на провеждане – Задочно по места

Брой участници – 31

1 място – Александър Русев – Шумен       2 място – Никола Кърлежов – Стара Загора          3 място – Кирил Тонев – София

Отборно класиране:    1. Шумен      2. София     3. ЦАК

Постижения:

-           Поставени 9 републикански рекорда

-          Прелет – 260км. – Александър Русев

-          Покрити   4 майсторски норми

-          13 състезатели са придобили Сребърно „С”

 

Състезание №  5

Година -1957

Място на провеждане – Задочно по места

Брой участници – 20

1 място – Никола Кърлежов – Стара Загора      2 място – Симеон Крюгеров – Стара Загора   3 място – Александър Русев – Шумен

Отборно класиране:    1. Стара Загора      2. Шумен     3. Казанлък

Постижения:

-           Поставени 7 републикански рекорда

-          Прелетени 7810км

-          Покрити   4 майсторски норми

-          9 състезатели са придобили Сребърно „С”

 

Състезание №  6

Година -1958

Място на провеждане – Задочно по места

Брой участници – 27

1 място – Александър Русев – Шумен        2 място – Симеон Крюгеров – Стара Загора    3 място – Димитър Кривчев – Стара Загора

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Стара Загора           3. ЦАК

Постижения:

-           Поставени 2 републикански рекорда

-          Прелетени 8000км

-          Прелет – 340км. – Александър Русев

-          17 състезатели са придобили Сребърно „С”

 

Състезание №  7

Година -1959

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – 20

1 място – Ангел Христов – Варна      2 място – Симеон Крюгеров – Стара Загора        3 място – Стефан Стоянов – Михайловград

Отборно класиране:    1. Варна    2. Шумен           3. Сливен

Постижения: Проведени са само 3 дисциплини

 

Състезание №  8

Година -1960

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – 18

1 място – Александър Русев – Шумен      2 място – Мирослав Иванов – Шумен          3 място – Кирил Тонев – ЦАК

Отборно класиране:    1. Шумен    2. ЦАК2     3. ЦАК1

Постижения: Проведени са само 2 дисциплини

 

Състезание №  9

Година -1961

Място на провеждане – Стара Загора

Брой участници – 18

1 място – Стоян Йовчев – ЦАК        2 място – Жечко Станчев  – Шумен           3 място – Мирослав Иванов – Шумен

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Казанлък     3. ЦАК

Постижения: Проведени са само 5 дисциплини, прелетени – 6654км.

 

Състезание №  10

Година -1963

Място на провеждане – Сливен

Брой участници – 19

1 място – Стефан Кендалов – Сливен       2 място – Александър Русев – Шумен        3 място – Иван Марков – Стара Загора

Отборно класиране:    1. Сливен    2. Шумен    3. Стара Загора

Постижения: Проведени са само 3 дисциплини

 

Състезание №  11

Година -1965

Място на провеждане – Стара Загора

Брой участници – 19

1 място – Иван Йорданов – Варна       2 място – Жечко Станчев  – Шумен          3 място – Кирил Груев – ЦАК

Отборно класиране:    1. Шумен    2. ЦАК    3. Варна

Постижения: Проведени са само 2 дисциплини

 

Състезание №  12

Година -1966

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – 19

1 място – Стефан Кендалов – Сливен      2 място – Александър Русев – Шумен          3 място – Людмил Вартоломеев – ЦАК

Отборно класиране:    1. Сливен    2. Шумен    3. ЦАК

Постижения: Проведени са само 5 дисциплини

 

Състезание №  13

Година -1967

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – 20

1 място – Жечко Станчев  – Шумен      2 място – Александър Русев – Шумен        3 място – Симеон Крюгеров – Шумен

Отборно класиране:    1. Шумен1    2. Шумен2    3. Пловдив

Постижения: Проведени са само 3 дисциплини

 

Състезание №  14

Година -1969

Място на провеждане – Стара Загора

Брой участници – 16

1 място – Жечко Станчев  – Шумен       2 място – Стефан Кендалов – Сливен         3 място – Делчо Радев – Пловдив

Отборно класиране:    1. Шумен    2. ЦАК    3. Пловдив

Постижения: Проведени са само 5 дисциплини

 

Състезание №  15

Година -1974

Място на провеждане – Стара Загора

Брой участници – 26

Клас „Стандартен”

1 място – Александър Русев – Шумен    2 място – Димчо Иванов – Сливен         3 място – Петър Тихомиров – Пловдив

Клас „Свободен”

1 място – Цветан Доганов – Михайловград      2 място – Ангел Миланов – София     3 място – Стефан Георгиев – Шумен

Жени

1 място – Виолета Маринова – Варна      2 място – Тодорка Радева – Шумен

Отборно класиране:    1. Шумен    2. София    3. Казанлък

Постижения:

-          Проведени са 7 дисциплини

-          Прелетени 15300 км.

-          Поставени 4 републикански рекорда

-          Покрити   4 майсторски норми

-          4 състезатели са придобили Сребърно „С”

 

Състезание №  16

Година -1975

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – 33

Клас „Стандартен”

1 място – з.м.с. Александър Русев – Шумен      2 място – м.с. Делчо Радев – Пловдив    3 място – м.с. Димитър Димитров – Казанлък

Клас „Свободен”

1 място – м.с. Стефан Георгиев – Шумен   2 място – м.с. Герчо Матрозов  – Шумен 3 място – м.с. Господин Иванов – Стара Загора

Жени

1 място – Татяна Обретенова – Казанлък       Диана Лисичкова – Казанлък

2 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен         Снежанка Радева – Шумен

3 място – м.с. Лиляна Андонова – София        Буряна Генчева – София

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Пловдив    3. Казанлък

Постижения:

-          Проведени са 5 дисциплини

-          Прелетени  5022 км.

 

Състезание №  17

Година -1976

Място на провеждане – ?

Брой участници – 32

Клас „Стандартен”

1 място – з.м.с. Александър Русев – Шумен     2 място – м.с. Димчо Зафиров – Сливен    3 място – м.с. Делчо Радев – Пловдив

Клас „Свободен”

1 място – м.с. Стефан Георгиев – Шумен     2 място – м.с. Иван Даскалов – Сливен    3 място – м.с. Желязко Влаев – Казанлък

Жени

1 място – м.с. Татяна Обретенова – Казанлък         Момка Стойчева  – Казанлък

2 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен      Надка Караджова  – Шумен

3 място – Ценка Цекова – София         Маргарита Димитрова  – София

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Казанлък    3. Пловдив

Постижения: ?

 

Състезание №  18 – ????

 

Състезание №  19

Година -1978

Място на провеждане – ?

Брой участници – 32

Мъже

1 място – м.с. Димчо Зафиров  - Сливен   2 място – м.с. Николай Спасов – Пловдив    3 място –  Иван Боздуков – Казанлък

Жени

1 място – м.с. Татяна Обретенова – Сливен         Лилия ?

2 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен         Надка Караджова  – Шумен

3 място – м.с. Лиляна Андонова  – София         Маргарита Димитрова  – София

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Сливен    3. София

Постижения: Проведени 3 дисциплини за мъже и 4 за жени

Състезание №  20

Година -1979

Място на провеждане – ?

Брой участници – 38

Мъже

1 място – м.с. Димчо Зафиров  - Сливен    2 място – з.м.с. Делчо Радев – Пловдив     3 място –  м.с. Иван Даскалов – Сливен

Жени

1 място – м.с. Надка Караджова  – Шумен   2 място – м.с. Лиляна Андонова  – София   3 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен

Отборно класиране:    1. Сливен    2. София   3. Шумен

Постижения: Проведени 3 дисциплини

 

Състезание №  21

Година -1980

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – 23

Мъже

1 място – з.м.с. Делчо Радев – Пловдив   2 място – м.с. Стефан Георгиев – Шумен      3 място –  м.с. Николай Петров – Шумен

Жени

1 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен     2 място – м.с. Величка Терзиева – Пловдив  3 място – м.с. Надка Караджова  – Шумен

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Пловдив   3. София

Постижения: Проведени 3 дисциплини

 

Състезание №  22

Година -1981

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – ?

Мъже – Янтар

1 място – з.м.с. Делчо Радев – Пловдив   2 място – з.м.с. Александър Русев – Шумен   3 място – Огнян Атанасов – Пловдив

Мъже – Бланик

1 място – м.с. Николай Петров – Шумен   2 място – м.с. Валери Димитров – Шумен     3 място – м.с. Иван Даскалов – Сливен

Жени – Янтар

1 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен    2 място – м.с. Татяна Обретенова – Сливен  3 място – м.с. Надка Караджова  – Шумен

Жени – Бланик

1 място – м.с. Ценка Ценова – София     2 място – Величка Терзиева – Пловдив     3 място – Дияна Лисичкова – Стара Загора

Отборно класиране:    1. Шумен2    2. Шумен1    3. Пловдив

Постижения: ?

 

Състезание №  23

Година -1982

Място на провеждане – ?

Брой участници – ?

Мъже – Янтар

1 място – м.с. Иван Даскалов  – Сливен   2 място – з.м.с. Александър Русев – Шумен    3 място – Николай Абрашев – Варна

Мъже – Бланик

1 място – м.с. Николай Петров – Шумен    2 място – м.с. Валери Димитров – Шумен      3 място – Симеон Мирев – Варна

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Сливен    3. София

 

Състезание №  24

Година -1983

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – ?

Мъже

1 място – м.с. Николай Петров – Шумен   2 място – м.с. Николай Абрашев – Варна     3 място –  м.с. Стефан Георгиев – Шумен

Жени

1 място – м.с. Татяна Обретенова – Сливен    2 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен   3 място – Диляна Христова – Михайловград

Отборно класиране:    1. Шумен1    2. София   3. Пловдив

 

Състезание №  25

Година -1984

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – ?

Мъже

1 място – м.с. Стефан Георгиев – Шумен    2 място – м.с. Николай Петров – Шумен    3 място –  з.м.с. Александър Русев – Шумен

Жени

1 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен    2 място – м.с. Ценка Цекова – София    3 място – м.с. Татяна Обретенова – Сливен

Отборно класиране:    1. Шумен1    2. Пловдив   3. Сливен

 

Състезание №  26

Година -1985

Място на провеждане – ?

Брой участници – ?

Мъже

1 място – м.с. Иван Даскалов – Сливен    2 място – з.м.с. Делчо Радев – Пловдив     3 място –  м.с. Никола Спасов – Пловдив

Жени

1 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен     2 място – Лора Бакържиева – Варна    3 място – м.с. Татяна Обретенова – Сливен

Отборно класиране:    1. Шумен    2. Пловдив   3. Сливен

 

Състезание №  27

Година -1986

Място на провеждане – Шумен

Брой участници – ?

Мъже – Янтар

1 място – м.с. Валери Димитров – Шумен    2 място – з.м.с. Александър Русев – Шумен     3 място – з.м.с. Делчо Радев – Пловдив

Мъже – Бланик

1 място – м.с. Николай Петров – Шумен   2 място – м.с. Росен Русев – Шумен     3 място – Николай Конев – Сливен

Жени – Янтар

1 място – ?????   2 място – ????         3 място – м.с. Татяна Обретенова – Русе

Жени – Фока

1 място – Диляна Христова – Михайловград    2 място – Елена Колева – Сливен        3 място – Йоана Станчева – Шумен

Отборно класиране:    1. Шумен1    2. Сливен    3. Михайловград

 

Състезание №  28

Година -1991

Място на провеждане – ?

Брой участници – ?

Мъже – Янтар

1 място – з.м.с. Делчо Радев – Пловдив    2 място – м.с. Стефан Георгиев – Шумен    3 място – Пейчо Варадинов – София

Мъже – Бланик

1 място – Димчо Рангелов – Михайловград     2 място – Александър Александров – София     3 място – Атанас Койчев – Казанлък

Жени – Бланик

1 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен     2 място – м.с. Татяна Обретенова – Русе      3 място – Диляна Христова – Михайловград

Отборно класиране:    ?????

 

Състезание №  29

Година -1994

Място на провеждане – Сливен

Брой участници – ?

Мъже – Янтар

1 място – м.с. Николай Спасов – Пловдив   2 място – Пейчо Варадинов – София      3 място – Георги Георгиев – Сливен

Мъже – Бланик

1 място – Атанас Койчев – Казанлък     2 място – Стефан Стефанов – Казанлък     3 място – з.м.с. Александър Русев – Шумен

Жени – Бланик

1 място – м.с. Татяна Обретенова – Русе      2 място – Маргарита Алипиева – София       3 място – м.с. Тодорка Радева – Шумен

Отборно класиране:    ?????

001 002 003 004 005 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Comment

  1. born to fly казва: -

    Интересувам се къде мога да се науча да летя с планер. Някъде ми казаха че в Шумен имало планери.

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply