ПРОТЕСТНО ПИСМО НА ЛОВЦИТЕ ОТ ЛРД “СОКОЛ” ГР. ОРЯХОВО

ПРОТЕСТНО ПИСМО НА ЛОВЦИТЕ ОТ ЛРД “СОКОЛ” ГР. ОРЯХОВО

 

С протестно писмо Общото събрание на Ловно – рибарско дружество “Сокол” – гр. Оряхово изразява несъгласието си с Указанията на Изпълнителна агенция по горите относно превенцията на пожари и въведените допълнителни изисквания към ловците за провеждане на индивидуалния лов на хищници. Тези указания предизвикаха вълна от недоволство сред ловно – рибарските сдружения, още повече, че в по-голямата си част те не са регламентирани в действащ нормативен документ.

Писмото на ИАГ може да изтеглите и прочетете тук: Писмо ИАГ 

Писмо протест от Общото събрание на ЛРД Сокол-Оряхово

 

1 2

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply