Пролетна таксация 2014

Пролетна таксация на дивеч – указания, график и заповед

Във връзка с предстоящата пролетна таксация на дивеча и изготвяне на плановете за ползване за ловен сезон 2014-2015 г. публикуваме писмо № ИАГ 3865/31.01.2014 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите и график за съгласуване с експертите на НЛРС-СЛРБ на резултатите от пролетната таксация и проектоплановете за ползване на отделните видове дивеч на основание чл. 61, ал.7 от ППЗЛОД.

Напомняме Ви, че при съгласуване на резултатите от проведената таксация и проектоплановете ще са необходими данните за ползването/отстрела/ през изминалия ловен сезон 2013/2014. Затова в срок най-късно до 28.02.2014 г. задължително тези данни трябва да са нанесени в www.svstem.iaq.bq . Данните за допустимия запас на всеки вид дивеч във всеки ловностопански район също ще са Ви необходими при изготвянето на проектоплана. Нанасянето им в www.svstem.iaq.bq трябва да стане от ТП-ДГС, ТП-ДЛС в същия срок.

При необходимост или при изискване от РДГ, ТП-ДГС, ТП-ДЛС по време на съгласуването представете разпечатка на обобщената таксация и проектоплана на ползване за сдружението.
Пролетна таксация 2014
График съгласуване
Пролетна таксация1
Пролетна таксация2
Пролетна таксация3
Съгласуване

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply