Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

123

Както се и очакваше нещата в проекта за промените закона за лова не доведоха до почти нищо по-добро за българския ловец!!!!!!!!

Намалява се срока за лов на Дива свиня!

Няма и увеличение на срока за водоплаващ!

Няма и ловен съюз(или по-скоро съществува само за да събира пари от доброзорните си членове), който да лобира за подобряване и улесняване на Ловния живот на Българските ловци!

 

 

ЗА одобряване на законопроект
На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И :
1. Одобрява проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и
опазване на дивеча.
2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта по т. 1.
3. Министърът на земеделието и храните да представи законопроекта по т. 1 в
Народното събрание.

Може да прочетете проекта по-долу.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply