Проведе се 63-та Генерална Асамблея на CIC

Проведе се 63-та Генерална Асамблея на CIC

2

В периода 21.04 – 23.04.2016 г. в Брюксел, се проведе 63-та Генерална Асамблея на CIC.

Асамблеята бе открита с официалните обръщения на президента на CIC г-н Бернар Лозе и Тони Пупез де Кетенис – ръководител на белгийската делегация в CIC.

В словото си Бернар Лозе изрази желание да напусне поста президент на CIC и според устава на организацията, негов заместник до провеждането на официални избори през април 2017 г. на следващата Генерална Асамблея в Монтрьо, Швейцария стана действащият зам. президент Джордж Аман. Предполага се, че именно той ще бъде следващият президент на CIC.

Интересна тема на форума беше тезата „Какво ще се случи ако ловът спре?“. След дискусии и изказани мнения, общото становище на представителите на различни държави, е че ако ловът бъде забранен дивият свят ще пострада и ще има загуба на цели популации, прекалено увеличаване на други и много видове е твърде вероятно да изчезнат – било поради тези причини или заради бракониерството и нерегламентирания отстрел. Според запознати, това вече се случва в някои райони на Африка и стабилни популации от слонове и носорози значително са намалели.

Добрата новина, е че повече от 70% от депутатите в ЕП са отказали да одобрят предложението за забрана на трофейния лов и забраната за внос на трофеи от Африка в Европа.

В дните на Асамблеята бе одобрен и бюджета на CIC за 2016 г., финансовият доклад за 2015 г., както и новите членове на CIC. Прави впечетление,че финансовите затруднения не са подминали и Световния съвет по лова и опазване на дивеча.

Д-р Имрих Шуба – вице-президент за Централна и Източна Европа, изнесе доклад относно системата за оценяване на трофейте. През 2015 г. както и през 2016 г. се провеждат курсове за обучение за оценяване на трофеи по новете система на CIC. Все още има известни неясноти и обученията и организацията на дискусионни форуми по тези въпроси ще продължат през цялата година. Следващият такъв, ще се проведе през месец юни в Нитра,Словакия по време на ловното изложение.

Дебатите, относно африканската чума по свинете доведоха до единодушното мнение, че ловци и ветеринари трябва да работят заедно в борбата срещу болестите по животните и в тази връзка Бернар Лава  – почетен президент на OIE (Световната организация за здравето на животните) изнесе доклад, в които обяви, че откриването на центъра за борба с болестите по животните на OIE в България е на финален етап. Избран е екип и са подготвени документите, които се очаква да бъдат подписани от българска страна, за да може цантърът да отвори врати.

По време на Асамблеята се проведоха фотоконкурс и традиционният търг на CIC. Фотоконкурсът пожъна голям успех, като CIC регистрираха най-голям брои гласували от делегатите за всичките години, през които се провежда. Търгът също беше успешен и представителите на CIC изразиха удовлетворение от събраната сума.

Всеобщото мнение на делегатите е за съвместна работа по подобряването на комуникацията с хората, които са необвързани с лова. Жизнено важно е, да се обясни дълбокото значение на лова, чрез който се подобряват популациите и  статуса на дивата природа и без който ще настане хаос. Това е и същността на устойчивият лов – грижата за природата и дивия свят.

От дамския ловен клуб Артемис, анонсираха работата си с ученици в промотиране на устойчивото опазване на природата и нейните ресурси, чрез разнообразни училищни програми. По този начин децата могат да бъдат преки участници в опазването на тяхната околна среда.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply