ПОСЕТЕТЕ 7-АТА НАЦИОНАЛНА ТРОФЕЙНА ИЗЛОЖБА В ПЛОВДИВ

ПОСЕТЕТЕ 7-АТА НАЦИОНАЛНА ТРОФЕЙНА ИЗЛОЖБА В ПЛОВДИВ

1

На 30 март в Пловдив бе открита 7-та Национална трофейна изложба, на която от общо оценените 374 трофея от 8 вида дивеч бяха представени всички трофеи, заслужили златен, сребърен или бронзов медал. Това стана по време на традиционното изложение „Природа, лов, риболов“ в Международния панаир в Пловдив. Съорганизатори на изложбата са Националното ловно-рибарско сдружение,  Министерството на земеделието и храните  и Изпълнителна агеанция по горите. 22-то изложение „Природа, лов, риболов“ и 7-та Националната трофейна изложба бяха открити от зам.-министъра на МЗХ доц. Георги Костов.

2

По време на пресконференцията, организирана за медиите, в която взеха участие Иван Соколов, директор на Международния панаир в Пловдив, директорът на дирекция „Ловно стопанство“ към ИАГ Румен Янкулов и главният експерт Юлиян Русев, главният секретар на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, председателят на Националната организация Иван Петков представи акцентите на изложбата и отбеляза традициите на България в трофейното дело.

3

На кръгла маса с експерти от държавните ловни стопанства, ловно-рибарските сдружения и представители на държавните институции първата тема „Ценова и рекламна политика в областта на организирания ловен туризъм“, представена от д-р Чавдар Желев, предизвика бурни дискусии и коментари. Презентации по темата „Разселване на едър и дребен дивеч в страната“ направи Росен Мирчев, който говори по проблемите на улова и разселването на едър дивеч в нашата страна, главният секретар на НЛРС-СЛРБ Васил Василев, представи постиженията на Националната програма за разселване на дивеч в ловно-рибарските сдружения, членове на Националната организация, и Димитър Нанчев, който запозна участниците във форума с резултатите и опитът, добит от НЛРС и ловно-рибарските сдружения в изкуственото развъждане на див заек у нас.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply