План за управление на парк “Българка” – становище на НЛРС-СЛРБ

План за управление на парк “Българка” – становище на НЛРС-СЛРБ

Възражения против предложения план за Природен парк Българка

 

Българка1

 

 

Българка2

 

 

Българка3

 

Българка4

 

Българка5

 

Българка6

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply