Парламентарната комисия по зеледелие и храни прие на второ четене промените в Закона за лова и опазване на дивеча

Парламентарната комисия по зеледелие и храни прие на второ четене промените в Закона за лова и опазване на дивеча

DSC09934

На 22 юни се проведе заседание на парламентарната комисия по земеделието и храните, на което бяха обсъдени и гласувани на второ четене предложените след първо четене промени в Закона за лова и опазване на дивеча. Предстои и второ четене на закона в пленарна зала, след което промените ще влязат в сила. Комисията окончателно одобри премахването на възможността за използване на капани за улов на жив дивеч в ловностопанските райони на дружините, нови сдружения ще се учередяват от две дружини само ако имат общи граници, заповедите на министъра на земеделието и храните за промяна на границите на ловностопанските райони ще могат да се обжалват и кандидат ловците, които не са издържали изпита, ще имат право на поправителен изпит през същата година.

Имаше разгорещени дебати по предложените промени в сроковете за ловуване и най-вече при дивата свиня и водоплаващия дивеч. Въпреки сериозните възражения от редица членове на комисията и представителите на Националната организация, понятието „скитащи“ кучета и котки, бе заменено от „безпризорни“.

По време на заседанието бе внесено предложение за промяна в ЗЛОД, която да премахне критериите за национална организация на ловците, но то бе отхвърлено.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply