ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТКАЗ АВИАЦИОННАТА ТЕХНИКА ПРИ ВЛЕК

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОТКАЗ АВИАЦИОННАТА ТЕХНИКА ПРИ ВЛЕК

Откачено въже

 1.            При отказ на двигател при разбег (моторния и планера са на земята) е необходимо да се действа по следния начин:

 

Действия на буксировчика:

- Откача буксировъчното въже;

- Без да ползва спирачките, прави десен завой  на 15—20°,

- Изключва запалването;

- Съобщава на РП за ситуацията;

Действия на планериста:

- Откача буксировъчното въже;

- Изкарва въздушните спирачки напълно;

- Прави ляв завой  на 15—20°;

- Спира с помощта на спирачката на колесника;

- При продължаваща опасност от сблъсък е необходимо, освен да използва спирачката на колесника и да опре лявото крило в земята с цел завъртане на планера рязко на ляво.

2 При отказ на двигател при разбег (моторния е на земята, планера е във въздуха) е необходимо да се действа по следния начин:

 

Действия на буксировчика:

- Откача буксировъчното въже;

- Без да ползва спирачките, прави десен завой  на 15—20°,

- Изключва запалването;

- Съобщава на РП за ситуацията;

Действия на планериста:

- Откача буксировъчното въже;

- Прави ляв завой  на 15—20°; с наклон не повече от 5-7°;

- Изкарва въздушните спирачки;

- Каца право напред, стремейки се да избегне сблъсък с препятствия.

3. При отказ на двигателя във въздуха е необходимо да се действа по следния начин:

 

Действия на буксировчика:

а) при отказ на двигателя до набор на височина 100 м:

- Откача буксировъчното въже;

- Преминава към планиране с изключен двигател;

- Изключва запалването;

- Съобщава на РП за ситуацията;

- Каца право напред, стремейки се да избегне сблъсък с препятствия.

б) при отказ на двигателя след набор на височина 100 м:

 

- Откача буксировъчното въже;

- Съобщава на РП за ситуацията;

- Прави принудително кацане според инструкцията за експлоатация на типа самолет на летището;

- При принудителното кацане действа както при отказ на двигател до 100 метра

Действия на планериста:

- Откача буксировъчното въже;

- Преминава към планиране;

- Съобщава на РП за ситуацията;

- В зависимост от височината на полета и местонахождението каца на летището  или на площадка,  избрана от въздуха.

 

4. При самопроизволно откачане на буксировъчното въже от планера (самолета) е необходимо:

 

Действия на буксировчика:

-          Докладва на РП  и действа по неговите указания;

 

Действия на планериста:

- Преминава към планиране;

 

                  – При самопроизволно откачане на буксировъчното фала от самолета-буксировчик – планериста откача въжето извън населено место;

- Съобщава на РП за ситуацията;

- До височина 50 м посадку Каца право напред, стремейки се да избегне сблъсък с препятствия;

- При височина над 50 м и в зависимост от височината на полета и местонахождението каца на летището  или на площадка,  избрана от въздуха.

 

5. При пожар на самолета-буксировчик

Действия на планериста:

 

-          Трябва да се действа по сигнал на буксировчика. Не е нужно да се прибързва с откачането тъй като не винаги може да се определи точната ситуация на самолета-буксировчик, (често при изгаряне на богата смес от двигателя излиза черен дим).

 

Действия на буксировчика:

 

- Ако летеца-буксировчик е убеден че е възникнал пожар, той е длъжен незабавно да даде команда на планериста за откачане. След като се убеди, че планера е откачен, трябва да вземе мерки за потушаване на пожара, действайки съгласно инструкцията за експлоатация на самолета.

 

6. В случай на разрушение на материалната част във въздуха, пожар, отказ на управление или други причини, исключващи възможността за продължаване на полета и извършване на незабавно кацане, экипажът е длъжен незабавно да се откачи от буксировчика и да напусне планера, използвайки личните парашути.

 

7. При всички случаи на внезапно преминаване на самолета-буксировчик в пикиране (кабриране), не обезпечаващи безопасен полет, или при загуба на буксировчика от поле зрение:

 

Планериста е длъжен::

- Незабавно откача буксировъчното въже;

- Преминава към планиране;

- Съобщава на РП за ситуацията;

- В зависимост от височината на полета и местонахождението каца на летището  или на площадка,  избрана от въздуха.

 

8 При отказ буксировъчното въже да се откачи от планера:

 

Действия на буксировчика:

 

-          Ако се получи доклад по радиото от планериста, че не може да откачи буксировъчното въже е необходимо без да снижава да буксира планера до летището(да направи втори кръг);

-          Съобщава на РП за ситуацията;

-          При получаване на инструкция от РП откача планера с буксировъчното въже над знаците за кацане на достатъчна височина (поне 300-350м)

Действия на планериста:

-          Докладва по радиото на буксировчика за невъзможността да освободи въжето като допълнително дублира сигнала подавайки сигнал като разклаща крила(чрез елероните) неколкократно;

-          След като буксировчика откачи въжето от влекача, планериста преминава към планиране, като поддържа скорост с 10-15 км/ч  по висока от необходимата при нормален полет;

-          Когато прави маршрута за захода за кацане се избира направление изключващо възможността буксировъчното въже да се закачи за препятствие на земята;

-          Над препятствия се прелита с поне 100м превишение;

-          До четвъртия завой се държи ръчката за освобождаване на въжето в издърпано положение;

-          Кацането също се извършва с по-висока скорост защото въжето ще създава допълнително спиране и задържане след достигане на височина 15-20 м.

-

9. При отказ буксировъчното въже да се откачи от планера и от буксировчика, кацането на двата самолета се извършва съвместно. За целта е необходимо:

 

Действия на буксировчика:

 

-          Съобщава на РП за ситуацията;

-          По команда на РП започва снижение на влека с вертикална скорост не-повече от 2 м/с и хоризонтална скорост около 110—115 им/ч;

-          Изпълнява завоите с не-повече от 15° наклон;

-          Маршрутът за полет по кръга се прави по широк;

-          Прави разчета за полет по кръга така, че четвъртия завой да бъде завършен на височина 100м;

-          До височината на издържане снижава с не напълно отнета газ;

-          При издържането и до момента на опирането подава плавно газ за да не бъде застигнат от планера

(по същата причина, при необходимост, след приземяването може да увеличи малко оборотите и пробега да се направи с не напълно отнета газ);

Действия на планериста:

 

-          По време на снижението да не допуска провисване на въжето, като за целта използва въздушните спирачки;

-          След четвъртия завой заема място в дясно на буксировчика(на широчината на крилете);

-          Кацането също се извършва в дясно на буксировчика(на широчината на крилете);

-          Използвайки въздушните спирачки каца едновременно с буксировчика;

-          След кацането, използвайки въздушните спирачки и спирачката на колесника се стреми да запази дистанцията между буксира и планера.

 

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply