Общо събрание на НЛРС-СЛРБ 2016 г.

 Общо събрание на НЛРС-СЛРБ 2016 г.

2016г

НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ОТЧЕТЕ ЗА 2015 г.

На 18 май в Парк-хотел „Москва“ в столицата се проведе отчетното Общо събрание на НЛРС-СЛРБ, на което присъстваха 115 делегати, представители на ловно-рибарските сдружения от цялата страна. В своето слово председателят на Националната организация Иван Петков представи отчетите за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ и Управителния съвет  на НЛРС- СЛРБ  за 2015 г.

Без съмнения най-голямото и значимо събитие на 2015 г. е проведената от 23 до 25 април в България 62 Генерална асамблея наМеждународниясъветполова и опазваненадивеча(CIC). Асамблеята бе под патронажа на Министър-председателя на Република България – Бойко Борисов, който уважи с присъствие откриването й. Извън програмата на форума Европейската комисия организира семинар по платформата за едрите хищници на ЕС.

Второто по значимост и мащаби събитие бе проведеното  национално шествие-митинг от ст. „В. Левски” до площад „Ал. Невски” под мотото „За европейско бъдеще на ловното движение в България” на 11 юни 2015 г. Това събитие даде своето отражение в цялостната дейност на ръководствата на националното сдружение и на ловно-рибарските сдружения основно върху дейността по промените в ловното законодателство. Участие в митинга взеха  10 хил. съюзни членове и симпатизанти от цяла България.

Третото важно съюзно-организационно събитие бе извършената от страна на Националната организация и нейните структури широкомащабна работа за изготвянето на предложения за промени в ЗЛОД. Дейността в това отношение беше в центъра на вниманието на ловните структури през целият отчетен период. Тук трябва да се отбележи, че извън дневния ред на Общото събрание главният секретар на Националната организация Васил Василев запозна делегатите с предлаганите промени в ЗЛОД между първо и второ четене на закона в Народното събрание. Гости на Общото събрание бяха Тони Кръстев, изпълнителен директор на ИАГ, и

Румен Янкулов, директор на дирекция „Ловно стопанство“ към ИАГ.

Постигнатите добри резултати в управлението и производството на птици за разселване в стопанствата на фирма „Сокол-БЛРС“, пряко кореспондират и с успехите  в областта на издателската дейност на фирмата. Това стана ясно от  отчета за дейността и финансовото състояние на „Сокол-БЛРС“ЕООД, които бе представен от управителя Борислав Бечев. Той изтъкна усилията на фирмата за модернизиране на производствените мощности, както и реализирането на проекти за развъждането на див заек в стопанството във Враца и опресняването на кръвта на кеклиците с внос на яйца от Хърватия в стопанство „Сините камъни“ край Сливен. Анонсирано бе създаването на интернет сайт „Дивото“, който може да превърне фирмата в информационен лидер на ловния и риболовен медиен пазар.

Делегатите на Общото събрание приеха бюджета на НЛРС-СЛРБ за 2016 г., чрез който финансово се обезпечават всички набелязани дейности от мандатната програма на УС на Националната организация. Определен бе и размерът на отчисления членския внос за 2017 г. – за категорията членове “ловци-риболовци”  -  5 лв., за категорията членове “ловци” -  5 лв., за категорията членове “риболовци” -  4 лв.

Гласувани бяха и промени в Устава на НЛРС-СЛРБ, които се отнасят до сроковете за определянето на делегати за Общото събрание, както и квотите на отделните сдружения според броя на техните членове.

 

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply