НЛРС-СЛРБ отчете дейността си за 2012 г.

НЛРС-СЛРБ отчете дейността си за 2012 г.

Миналата седмица в София се проведе отчетното общо събрание на Националното ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. Представени бяха отчетите за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ, Управителния съвет на Националната организация, фирма „Сокол-БЛРС“, Контролния съвет. Приети бяха бюджетът на съюза и размерът на отчисленията от членския внос за следващата 2014 г.

В доклада си пред делегатите председателят на НЛРС-СЛРБ Иван Петков очерта успехите и проблемите на ловно-рибарските сдружения, резултат от сложните обществено-икономически отношения в страната, като направи категоричния извод, че Националната организация и нейните структури са запазили своята организационна цялост и финансова стабилност.
В момента в НЛРС-СЛРБ членуват 138 ловно-рибарски сдружения и 7 риболовни. Общият брой на ловците и риболовците е 129 хил., от които около 118 хил. ловци и 11 700 риболовци. Цифрите показват, че общият брой на ловците се е запазил спрямо нивата от предхдната година и броят на новоприетите е равен на броя на отпадналите ветерани и по други причини. Не така стоят нещата при рибарите. Техният брой през 2012 г. е намалял с 1 300, като основната причина е нежеланието на държавата да приложи на практика наредба номер 22 по ЗРА и невъзможността на сдруженията да стопанисват водоемите за  любителски риболов.
 Запасите на различните видове дивеч през миналата година остават стабилни и бележат традиционен ръст, но са далече от допустимите за страната. По Националната програма за устойчиво развитие на дивечови  те запаси в системата НЛРС-СЛРБ българската природа е обогатена с 145 657 птици от ловните видове фазан, яребица, зеленоглава патица и кеклик. В сравнение с предишния отчетен период се забелязва намаление на разселените птици с 26 947 броя, като най-голямо е намалението при колхидския фазан – с 30%, яребицата – с 15%, ловния фазан – с 14% и полудивата патица – с 6%.
През 2012 г. бе организирана специализирана изложба на трофеи от хищници, като с медали бяха наградени 38 трофея, от които 17 златни, 8 сребърни и 13 бронзови. Проведени бяха традиционните вече киноложки турнири за купата на СЛРБ за гончета и ловни кучета, работещи със стойка. За първи път в България бе организирано Балканско първенство по системата „Св. Хуберт“, чийто домакин бе НЛРС-СЛРБ. А председателят на световните първенства към FCI и главен съдия на състезанието Лука Бортоли предложи на България да организира през 2014 г. световното първенство.
120 състезатели от 28 ловно-рибарски сдружения се включиха в 15-я поред Национален турнир по ловна стрелба за Купата на СЛРБ. С най-много състезатели се представиха сдруженията от Плевен, Айтос и Дупница, а купата традиционно отиде при състезателите от ЛРС-Плевен.
С пълната подкрепа и съдействие на Националната организация през миналата година бе създаден първият български женски ловен клуб „Бендида“. Учреден от 17 жени-ловци, клубът вече има повече от 30 члена.
Основните теми, които дискутираха делегатите на общото събрание, бяха проблемите с хищниците и незаплащането от страна на държавата на обявените стимули за отстрел на вълци и чакали, възникващите непрекъснати конфликти с наемателите на държавни лови учатъци и незаконното използване на дивечови капани, безразборната сеч в горите и увеличаващото се бракониерство.
От сайта на НЛРС-СЛРБ

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply