Национален турнир по ловна стрелба за купата на НЛРС-СЛРБ

Национален турнир по ловна стрелба за купата на НЛРС-СЛРБ

Петьо Ловна стрелба 2009

Н А Р Е Д Б А
за провеждане  на Национален турнир по ловна стрелба за купата на НЛРС – СЛРБ
В него участват само състезатели със заверени членски карти за 2013 година в едно от  ловно-рибарските сдружения на Националната организация.
1. Място на провеждане – ловно-стрелкови комплекс “Червенобрежки рибарници” – гр. Дупница.
2. Време – 14 – 15 септември 2013 година.
3. Участници – само отбори и индивидуални състезатели от ловно-рибарски сдружения, членове на НЛРС – СЛРБ.
4. Възрастови групи:
        А. Мъже – от 22 до 60 години/включително/;
Б. Жени – от 22 до 55 години/включително/;
В. Младежи – до 21 години/включително/;
Г. Девойки – до 21 години/включително/;
Д. Ветерани – мъже – над 61 години;
Е. Ветерани – жени – над 56 години.
5. Състезанието ще се проведе в дисциплините “Трап” и “Скийт” за всички възрастови групи както следва:
-   мъже и младежи – 100 панички (50+50) + финална серия;
- жени и девойки – 75 панички (50+25) ;
- ветерани – 50 панички.
6.   Официални тренировки – 12 и 13 септември 2013 година.
7. Финансови условия: разходи за  турнира се разпределят както следва:
  • за сметка на НЛРС – СЛРБ:
- асфалтови панички за състезанието;
- съдийски възнаграждения, обслужващ персонал и медицинско осигуряване;
- награден фонд;
  • за сметка на ловно-рибарските сдружения или участниците:
- патрони за тренировка и състезание
- асфалтови панички за тренировка
- пътни, дневни, квартирни и всички други разходи, не включени по-горе.
8. Класирането е:
- индивидуално – по дисциплини и възрастови групи;
- отборно – по дисциплини и възрастови групи;
- комплексно – като сбор от точките, получени от отборите и индивидуалните състезатели на едно ловно-рибарско сдружение. Точките от индивидуалните състезатели на сдруженията  се зачитат при излъчването на комплексния първенец, само за сдруженията, участвали  поне с един отбор, независимо от дисциплината или категорията.
Всички останали спортно-технически въпроси се уреждат съгласно състезателния правилник.
9. Награди:
- купа за комплексен първенец;
- класиралите се от І-во до ІІІ-то място – индивидуално и отборно, получават купи и грамоти;
- сериозни предметни награди за всички първенци в категориите.
10. Техническа конференция – ще се проведе в деня, преди откриване на турнира /13.09.2013 г./, на място определено от организаторите /информация на стрелбището/.
Всички отбори представят на съдийското ръководство на турнира най-късно един час преди техническата конференция, следните документи:
- Заявка за състава на отборите и индивидуалните състезатели по състезателни дисциплини и възрастови групи, съдържаща: ловно-рибарското сдружение, трите имена на състезателя, дата на раждане, състезателна дисциплина и категория, № на заверената членска карта  за 2012 г. от съответното ЛРС.
- Медицинско удостоверение за извършен пред състезателен медицински преглед;
- Документи за самоличност и заверена членска карта за 2013 година към съответното сдружение в НЛРС-СЛРБ.
- Състезателите под 18 години представят заверена  синя членска карта /за риболовци/ и писмено съгласие на законните му представители за участие в състезанието. По време на състезанието законният притежател на оръжието присъства постоянно на мястото на състезанието.
11. Заявки за участие –
- Предварителни заявки за участие в турнира, съгласно приложения образец ще се приемат до 10.09.2013 г. в НЛРС “СЛРБ”, бул. “Витоша” 31-33, гр. София 1040, на факс 02 987 76 60 или на електронен адрес: office@slrb.org   или  nlrs_slrb_r_radev@abv.bg;
- Окончателен списък на участниците в турнира, съгласно приложения образец се изпращат до 14.00 часа на 13.09.2013 г.  на електронен адрес: dlrd_dupniza@abv.bg или се представя от водача на гл.съдия на състезанието.
Заявка за участие
НЛРС -СЛРБ

Включете се в дискусионния форум за този пост

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply