МЗХ предприе мерки след установен случай на птичи грип

МЗХ предприе мерки след установен случай на птичи грип

 

25122011566

„Министерство на земеделието и храните е предприело всички необходими мерки във връзка с установен случай на птичи грип. След подаден сигнал в района на Бургас, защитена местност „Пода“, са открити две мъртви птици-пеликан и чайка“. Това съобщи по време на пресконференция заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров. От мъртвите птици са взети проби и са направени изследвания в Националната референтна лаборатория към Националния ветеринарномедицински институт, при които резултатите показват наличието на птичи грип  (H5N1) единствено при пеликана. При чайката пробите са отрицателни. „На този етап няма нищо обезпокоително, защото са предприети всички необходими предпазни мерки“, каза още зам.-министър Цветан Димитров.

 

Д-р Дамян Илиев, зам.-изпълнителен директор по здравеопазване на животните към Българска агенция по безопасност на храните, заяви, че се извършват рутинни мерки, които включват уведомяване на населението, раздаване на информационни материали, забрана за преместване и транспортиране на птици, изпращане на яйца, търговия и други. „Ние сме готови и сме предприели нужните действия. В трикилометровата обявена предпазна зона няма нито един наличен птицевъден обект. В района под наблюдение, който включва периметър от 10 километра, има два такива, които се намират под наблюдение, включително и физическо, от страна на служителите на Областните дирекции по безопасност на храните“, подчерта д-р Илиев.

 

Тъй като заболяването е констатирано при дива птица, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Тони Кръстев, е издал заповед, с която ловът на птици в района е забранен. Тази забрана ще обхване три ловни дружинки, които вече също са информирани за случая.

От БАБХ са инструктирали директорите на областните структури в Бургас, Варна, Добрич и Силистра, които с повишено внимание трябва да следят епизоотичната обстановка. На тях също е възложено спазването на постоянен ветеринарномедицински контрол. Наложена е забрана за провеждане на изложби, пазари и други събирания в тези области.

Министерство на земеделието и храните
София – 1040, бул. “Христо Ботев” 55

Дирекция “ Връзки с обществеността и протокол”
Тел.: 02 98511 226; 02 985 11 254

e-mail : press@mzh.government.bg

 

27  януари  2015 година

 

Предприети мерки от страна на

 Министерството на земеделието и храните:

 

1. Издадена е заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за първично възникнало огнище на високопатогенна Инфлуенца А (грип) по птиците – H5N1.

 

2. Определена е 3 километра предпазна зона и 10 километра надзорна зона около огнището. В 3 км предпазна зона около защитената местност „Пода” попадат следните населени места и защитени местности: кв. „Крайморие” и кв. „Победа” на гр. Бургас, защитена местност „Пода” и защитена местност „Узунгерен”. В 10 километровата надзорна зона се включват: с. Димчево, с. Твърдица, с. Маринка, гр. Бургас и кварталите към него – „Меден рудник”, „Горно езерово”, „Долно езерово” и „Лозово”, Община Бургас, с. Черни връх, Община Камено, поддържан резерват „Атанасовско езеро”, защитена местност „Бургаски солници”, защитена местност „Вая” и защитена местност „Устие на р. Изворска”.

В определената предпазна зона няма регистрирани големи птицевъдни обекти,  а в наблюдаваната зона има 2 обекта, които са поставени под надзор от страна на служителите на БАБХ.

 

3. За описаните по-горе зони – предпазната и наблюдаваната са наложени следните забрани:

 • Преместване и транспортиране на домашни птици или на друг вид птици, освен случаите на транзитно превозване, без да има разтоварване или спиране;
 • Изпращане на яйца за люпене, от животновъдните обекти;
 • Търговията с прясно месо, мляно месо, местни заготовки и местни продукти от домашни птици с произход от тези зони и див пернат дивеч;
 • Транспортиране или разпространение на непреработен тор от стопанствата с домашни птици или друг вид птици, отглеждани на закрито;
 • Ловът на пернат дивеч;
 • Пускане на диви птици, отглеждани на закрито, на свобода в природата;
 • Наложена е забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания – изложби, пазари или други събирания.

 

На директорите на ОДБХ Бургас, Варна, Добрич и Силистра е възложено да организират :

 

 • Привеждането на ОДБХ в състояние на повишена епизоотична готовност;

 

 • Провеждане на заседания на областните епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки;

 

 • съвместни проверки с представителите на орнитоложките дружества, ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели диви птици

 

 • Извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол

 

 • провеждане в изправност на дезинфекциозната техника

 

 • Извършване на засилен контрол на пазарите за птици

 

 • Извършване на периодични клинични прегледи и сондажни виросологични изследвания на домашни и диви птици.

 

Към момента няма информация за завишена заболяемост и смъртност  при домашни и диви птици в регион Бургас, както и на територията на цялата страна.

 

 

Отдел „Връзки с обществеността”

Предприети мерки МЗХ

Включете се в дискусионния форум за този пост

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply