Ловът трябва да носи удоволствие от контакта с дивата природа

Ловът трябва да носи удоволствие от контакта с дивата природа

165395_493133288537_268871353537_5943796_2953133_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Петков – председател на УС на Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” (НЛРС-СЛРБ)

Фокус: Г-н Петков, открива се ловният сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Какви са очакванията за сезона – ще бъде ли той активен и какви са шансовете да бъде успешен?
Иван Петков:Да, днес се открива новият ловен сезон и по традиция се ловуват пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекаси и обикновена бекасина. Десетки хиляди ловци вълнуващо очакват това събитие, съпроводено с много положителни емоции и преживявания. Очакванията за предстоящия ловен сезон не са само емоционални, но и очакванията са за по-голяма слука. В този момент бих искал да се обърна към българските ловци: нека да ловуваме отговорно и безопасно, нека да спазваме закона и ловната етика, да не използваме електрони примамки и да не нарушаваме отстрелните норми, както и да пазим полето и гората в тези летни дни. Иска ми се ловът да носи удоволствие от контакта с дивата природа и да е предпоставка за създаването на нови приятелства, за обмяна на опит между поколенията в дружините, за другарски взаимоотношения. Моите очаквания и на всички български ловци са да има един успешен ловен сезон, защото ние ловците го заслужаваме. През изминалата година доказахме, че можем да стопанисваме и опазваме българската природа и да запазим тенденциите за увеличаването на дивечовите запаси в страната. Ловният сезон се открива в навечерието, когато отбелязахме 115-годишнината на Националната организация, чиято основна заслуга е ловът днес да стане достъпен за всички българи. Затова трябва да бъдем също горди, защото нашата организация е свързана с традициите, с идеалите на нашите предци, които в тези тежки времена се опитваме да ги запазим и засилим, а и да ги предадем на поколенията след нас. Това е бъдещето на националната организация.
Фокус: Какви видове пушки са подходящи за лов на дивеч?
Иван Петков:На този лов основно се ловува в гладкоцевно оръжие, не се ловува с нарезно оръжие. Ловците разполагат с необходимите пушки, необходимите боеприпаси. Надявам се, че това, което се изисква от закона от гледна точна за спазване на мерките за безопасност, ще се изпълни. Ние с ръководството на сдружението се уточнихме и те вероятно са направили вече нужния инструктаж към ръководителите на ловните излети, към председателите на дружините да се спазват законовите изисквания при организацията и провеждането на лова и най-важното е да няма наранявания по време на лов.
Фокус: Какъв е интересът към този вид дивеч?
Иван Петков:Бих казал, че интересът е голям. Първо интересът е голям заради това, че започва началото на ловния сезон 2013 – 2014 година. Особено за ловците, които притежават добре обучени ловни кучета, за тях също това е голям празник. Нормално е в първите дни на лова да излизат много повече ловци и се надявам да бъде участието по-високо, отколкото в нормалните ловни дни. Пак се обръщам към всички за много голяма организация и безопасност по време на лова, защото емоционално хората са подготвени за един успешен лов.
Ловец на дивеч без куче, все едно не е ловец. Така че, тандемът ловец – куче е задължителен. Обучението на кучето се извършва от самите стопани, това е все пак най-верният помощник по време на лов и симбиозата ловец – куче е решаващ фактор за успешен лов.
Фокус: Какво най-много се ловува през този период?
Иван Петков:През този период най-много се ловува на пъдпъдъци и на гургулици. За съжаление високите температури сега предразполагат за по-сериозна миграция на дивеча към по-хладните части на страната, но се надявам, че ловът ще бъде успешен. Аз се обръщам и към селскостопанските производители, които в момента прибират реколтата и за съжаление твърде бързо освобождавайки площите, те изорават териториите. Това влошава местообитанията на мигриращия и на местния дребен дивеч.Той мигрира и това се отразява отрицателно върху популацията на тези видове. Заедно с това бих се обърнал към тях, че неконтролируемата употреба на различни химически препарати за обработка на посевите и площите също оказва сериозно влияние върху популацията на дивеча.
Фокус: Скъпо ли е ловджийството като хоби?
Иван Петков:Аз мисля, че всеки, който е решил да практикува това хоби, си е направил много добре тази сметка, но все още в нашите ширини не е толкова евтино, но е поносимо за огромна част от хората. Щом в Националната организация има около 120 000 ловци и могат да си го позволят, това означава че на този етап, въпреки тежките икономически условия, при които живеем, нашите ловци отделят достатъчно средства не само, за да си осигурят необходимите ловни пособия и принадлежности, но и да си отделят средства за стопанисването на дивеча и за да разселват дивеч. През тази година ще разселим около 150 000 птици в природата изцяло с средства на българските ловци, така че бих казал, че хобито е скъпо, но е по силите на ловците.
Фокус: Каква е процедурата по притежаване на оръжие?
Иван Петков: Първо човек трябва да придобиете право на лов, което става чрез завършване специализирани курсове, които се провеждат ежегодно в сдруженията, да положите необходимите изпити и след като всичко това се постигне, да си намерете сдружение където да членувате, да ви се издаде ловният билет и след това да си закупите оръжие, боеприпаси и други неща, които стават по изисквания на закона за Контрола на оръжията. Не бих казал, че има промени или затягане на изискванията за притежаване на ловно оръжие или да има някакви специални мерки. Аз не знам да е имало случаи в страната когато ловното оръжие е употребено с други цели. То се употребява за ловни цели. Смятам, че в тези години, които живеем, независимо от ситуацията в която сме изпадали, българският ловец винаги е използвал добре оръжието си и го е съхранявал добре и го използвал само по предназначение – ловни цели. Мисля че това говори за една дисциплина и висока култура от страна на ловците.
Фокус: Имало ли е на територията на страната инциденти по време на лов?
Иван Петков: Случват се такива неща – наранявания и тежки случаи, дори и смъртни случаи по време на лов, зависи от конкретната ситуация. През миналата година имахме три случая с фатален край. Основната причина при тези случаи е не само в подготовката и квалификацията на ловците, но и лошата дисциплина по време на лов.
Фокус: По какъв начин трябва да се организира един лов, за да не се стига до инциденти?
Иван Петков:Миналата година се направиха необходимите промени в закона. Ловецът трябва да бъде снабден със светлоотразителни елечета, шапки, ленти, и.т.н, което е много важно изискване особено при груповия лов на дива свиня, което започва от 1 октомври, а тогава видимостта в гората е много малка. Носенето на светлоотразителни екипи е задължително изискване за целия ловен сезон. Другото изискване, което е въведено от миналата година при груповото ловуване на едър дивеч, е да се използват само бренеке, а не сачми 13/0 (13 нули) както беше до сега и други подобни калибри.
Фокус: Според Вас, каква е културата на българския ловджия?
Иван Петков:Общо взето се спазват изискванията на закона, контролните органи засилват своите проверки. Миналата година са направени няколко десетки постановления за нарушаване на спазване на законността по време на лов. Но българският ловец трябва да разбере, че само от неговата организираност, дисциплина и спазване на ловната етика може да има успешен лов. Иначе при всяка друга ситуация често път този, който нарушава организационните принципи на лова, нарушава дисциплината и често той е потърпевшият.
Фокус: Наблюдава ли се бракониерство на някои видове дивеч?
Иван Петков:Бракониерство има, не можем да го отречем, че няма такова нещо. В някои региони той е в по-висока степен изразен, но основният проблем си остава, който не е от днес, че дивечът в България няма строго определена система на охрана. Мисля, че с новото ръководство на Министерството на земеделието и храните и определени промени в законодателството и обезщетяване финансово на тази дейност, ние можем да засилим охраната в нашите ловни райони и да ограничим доколкото е възможно опитите и посегателствата върху природата и специално върху дивеча.
Трудно е да ви кажа точно какви видове са подложени на бракониерство, по принцип бракониерството не се дели на някакви видове. То е нарушение на закона, то е проява, която е несъвместима с нашите ловни принципи и би следвало да се преследва без значение за какъв дивеч се отнася.
Бих искал да пожелая на всички български ловци да са живи и здрави да имат през този ловен сезон много слука и най-вече ловът да приключи без нарушения и тежки наранявания.
Инна ПОГЛУБКО ФОКУС

Включете се в дискусионния форум за този пост

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply