ЛС Петровското

 

България е сред безспорно  доказалите се ловни дестинации на Европа. Качеството на ловните трофеи, неповторимите природни дадености и тяхното разнообразие, съхранена природа и традиции, многократно връщат любителите на ловните преживявания в сраната ни.

Ловно стопанство „Петровското” се намира на южния склон на Стара планина, в района на град Мъглиж, над с. Сливито, само на 6 км от подбалканския път София – Бургас. Районът носи името си от Петровската река, която минава през него. Границата му е начертана от така наречената „Иванкова пътека”, по която, според легендата, е бягал от Търново Иванко, убиеца на Цар Асен.

Ловното стопанство предлага Организиран групов лов на дива свиня.
Условията дават възможност за лов  както на гонка, така и индивидуално. Ловува се също индивидуално на сръндаци.

Стопанството разполага със собствена ловна хижа за отмора след лова. За по-претенциозните ловци, вблизост на около 12 км има СПА хотел.

Надморската височина на терена е между 600 и 1100 м. Преобладават широколистни и смесени гори.