ДЛС Шерба

ДЛС „Шерба” е създадено  като специализирано ловно стопанство още през 1934 год. Разположена е в северните склонове на Източна Стара планина с площ 13 500 ха. . Намира се на 75 км. от летище Варна. Релефът е планински. Преобладават широколистните насаждения

Основни видове дивеч на територията са: благороден елен и елен лопатар, сърна, дива свиня и муфлон. “Шерба” предлага ловни трофеи от благороден елен над 9 кг., муфлон над 70 см. и дива свиня – над 18 см. Успешно се ловува на  бекаси и фазани.  Сред хищниците предмет на лов са: чакал, лисица и дива котка.

Дивечът на територията на стопанството е с отлични трофейни качества. Доказателство за това са добитите тук трофеи, получили златни медали по СІС: благороден елен – 239.77 т., дива свиня – 141.15 т. и муфлон – 217.00 т.

Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са: дива свиня – 25,70 см оценен с 120,2 CIC; муфлон – 86 см оценен с 209,4 CIC; благороден елен – 9,850 кг оценен с 203,46 CIC.