No Banner to display

ДЛС Черни лом

На много места в Европа елитният лов в България има своя синоним – “Черни Лом”. Едно от неподвластните на времето места, където клиентът може да е уверен, че ловното пътуване ще му донесе истинските преживявания и желания трофей от един пълноценен лов.

В равнинно-хълмистата североизточна част на страната, на 300 км. от столицата София и на 200 км. от летище Варна, се намира Държавно ловно стопанство “Черни Лом”. Общата му площ е 130 000 ха, от които над 26 000 ха са гори.

Уникалният комплекс от природни дадености, съчетан с рационално и умело стопанисване, създава условия за развитие на популацията с отлични трофейни качества от благороден елен, сърна, дива свиня и елен лопатар.

Символът на “Черни Лом” е благородният елен. Всяка година от този вид се отстрелват елитни трофеи, като по традиция над половината от тях са оценени със златен медал, а трофей без медал няма. Сред рекордите на стопанството е добитият тук трофей от благороден елен с тегло 17,340 кг. Наред с другите видове дивеч успешно се осъществява и ловът на хищници – лисица, чакал и дива котка. Една от запазените марки на “Черни Лом” е ловът на вълк.

През последния ловен сезон са отсреляни трофеи от 5 бр. благороден елен с над 230 точки, акто най-големият е капитален трофей с 251,54 точки и тегло 14,370 кг, уникален муфлон – 97,3 см и 234,70 точки и 2 бр. глигани с дължина на зъбите над 24 см.

Двата ловни дома “Еленово” и “Голямо Градище”, разположени в сърцето на ловното стопанство, осигуряват уют и първокласно обслужване на гостите.