ДЛС Тунджа

ДДС “Тунджа” се намира на 400 км. от столицата София и само на един час разстояние от най-близкото летище край град Бургас. Намира се в Тунджанската хълмиста област, върху площ от 22 263 ха. Преобладаващата част от местността е предимно равнинно-хълмиста с гори предимно от черен бор по разклоненията на Стара планина и от цер, благун и космат дъб, върху заоблените била на Странджа. Най-високата надморска височина е връх “Градище” – 600 м.н.в., а най-ниската 105 м.н.в. През района тече една от най-големите реки в България – Тунджа.

Единствено върху територията на дивечовъдната станция вирее българският ендемит “блестящо лале”, а в горските масиви е едно от малкото находища на лечебната билка блатно кокиче. Природни феномени са вековните дървета “Чакал кавак” – топола, с височина 27 метра и обиколка от 5,50 м., и трите дъба на 700 години. Природната среда в района е сравнително добре запазена и заради факта, че са обособени резерватът “Горна топчия”, обхващащ наподобяващите джунгла лонгозни гори и защитената местност “Кория” от естествена ясенова и брястова гора.

В ловностопанския район на дивечовъдната станция “Тунджа” се осигурява интересен лов на елен лопатар, сърна, дива свиня, чакали и лисица. Сред пернатите най-интересен е колхидският фазан. Съществуват великолепни възможности и за спортен риболов.

Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са от благороден елен – 11,5 кг; елен лопатар – 5,5 кг и от дива свиня – 25,15 см.

Гостите на станцията се настаняват в новия ловен дом с 2 уютни апартамента и 2 двойни стаи. На тяхно разположение са специализиран транспорт, добри водачи и ловни кучета. В програмата, при желание, могат да бъдат включени посещения на древното тракийско селище Кабиле, исторически и етнографски музеи, православни храмове с уникални дърворезби и стенописи, както и на резервата “Горна Топчия”.