ДЛС Тервел

ДЛС „Тервел” стопанисва 14 801 ха гори, разположени в средната част на Добруджанско-Варненските плата на около 500 км. от летище София и на 100 км. от летище Варна. Сред равнинно-хълмистия релеф, с дълбоки сухи дерета, преобладават церовите и акациеви насаждения. Най-ниската точка е в местността “Суха река” – 80 м. над морското равнище, а най-високата – в местността “Кьостата” – 250 м.

Сред представителите на едрия дивеч основните видове са – благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня и муфлон, а от дребния дивеч – заек, фазан и яребица. От хищниците разпространени са чакалът, лисицата, дивата котка, белката и др. На световни изложения и национални изложби трофеите от ДЛС „Тервел”  са оценявани със златни и сребърни медали.

Гостите могат да отседнат в две ловни хижи, намиращи се в местностите “Кьостата” и “Дуранкулак”. Като съпътстваща туристическа атракция  се предлага програма за конна езда.