ДЛС Сеслав

ДЛС „Сеслав  се намира  на 350 км. от София, в Североизточна България, на площ от 6107 ха. Най-близкото летище е в град Варна – на 170 км. Върху равнинно-хълмистия терен преобладават широколистните гори, обособени в два големи комплекса.

Успешно се ловува на благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, чакал, лисица и дива котка. Годишно се отстрелват 14 благородни елена, със средно тегло 9-10 кг., 10 сръндаци със средно тегло 350-400 гр. и около 5 глигана със средна дължина на глигите 18-20 см. Най-големият трофей от благороден елен, добит в района на стопанството е с тегло 14 кг., от сръндак – 580 гр., а от глиган – 32 см.

През последния ловен сезон най-добрите отстреляни трофеи са от благороден елен – 10.750 кг; сърна – 495 г и дива свиня- 21.5см.

Ловното стопанство разполага с 2 ловни бази. Ловен дом “Сеслав” предлага 1 апартамент и 4 двойни стаи, а ловен дом “Елен” – апартамент, 1 двойна и 2 единични стаи.