ДЛС Ракитово

На територията на Държавна дивечовъдна станция “Ракитово”, се намира и биосферния резерват “Мантарица”, с най-старата гора сред всички родопски резервати.Само на 136 километра от София, по магистрала “Тракия” и дефилето на Чепинска река,и попадате в неподозиран горски рай. Той се е ширнал в западната част на най-българската планина-Родопа, по северните скатове на масива” Сютка” и южните склонове на дяловете “Каркария” и “Алабак”. Пейзажът е типично родопски-терени с разнообразен наклон, гъсти гори, в който редом с иглолистните ела, бял и черен бор, смърч, са масивите от широколистните бук, клен, габър, липа, явор, бреза.По тучните високопланински ливади грее килим от горски цветя и билки, растат храстовидните-дрен, глог, шипка, трепетлика.А лятото е сезонът на горските плодове-боровинки, къпини, ягоди, малини, а дивечът в района е многообразен и разнообразен. Една от забележителностите в района е крепостта Цепина.Тя е била столица на отделилия се от централна българска власт феодал- Деспот Слав, сестрин син на Калоян. Друга културно-историческа забележителност е тракийското селище и крепост в местността “Пашино бърдо”. Останките и на друга крепост личат в местността “Градот”. По тези места въздухът е балсам за белодробните заболявания, зимата е мека, а лятото-прохладно. По тези места често се среща мечка, елени, сърни, зайци, дива свиня, лисица.Птичето царство е представено от орли, соколи, черен щъркел, лещарка, гривяк, черен синигер, голям пъстър кълвач.Територията е обявена за защитена през 1968г., за да се опази уникалното обиталище за глухари, а през 1977г.ЮНЕСКО включва резервата в програмата “Човек и биосфера” Не само екзотичната природа и богатата флора, и фауна е определение за това райско кътче. Картината се допълва от многобройните планински реки, богати на пъстърва и мряна, а във високопланинския язовир”Батак”гъмжи от сом,шаран, бяла риба, каракуда .Допълнителна тръпка за риболовците е зимният улов върху лед. Определено няма да сгрешат с избора си тези, който искат да попълнят ловната си колекцията с благороден елен, дива свиня, сърна, глухар,а при малко по- голям късмет могат да попаднат на мечка,вълк, лисица. Всичко, необходимо за един добър улов се осигурява от дивечовъдната станция- луксозен транспорт, преводач, ловен водач, викач, носач, при необходимост- организиране на хайка. Кулминацията обикновенно настъпва вечер след успешен улов в някой от четирите ловни дома край камината на чаша българска ракия или червено вино, допълнени с вкусни местни ястия.