ДЛС Разлог

ДЛС “Разлог” е разположено в югоизточната част на Рила планина и северозападния дял на величествения Пирин, свързани заедно в красивата местност “Предела”, както и  върху част от Западните Родопи. Разстоянието до столицата София е 150 км., а общата му площ е 13 690 ха. Релефът е типично планински и се характеризира с изключително разнообразие – алпийски, планински и среднопланински. Преобладават иглолистните дървесни видове – бял и черен бор, смърч, ела, а от широколистните най-разпространен е букът.

На територията на ДЛС „Разлог”се срещат следните видове едър дивеч: дива свиня, сърна, елен лопатар, благороден елен и глухар.От дребния дивеч се среща: заек, гривяк, планински кеклик и яребица. От хищниците, предмет на лов, се срещат вълк, лисица, язовец, бялка и дива котка. Най-добрите трофеи добити в ДЛС Разлог са : дива свиня – 24.50 см и елен лопатар – 3 кг.

ДЛС “Разлог” е изходен пункт към един от най-красивите биосферни резервати в България – “Баюви дупки-Джинджирица”, както и до редица историчски и архитектурни забележителности.

Стопанството разполага с две ловни бази. Горският пункт “Предел” в едноименната местност се състои от апартамент и стая с по 2 легла, трапезария и кухня. Ловен дом “Перивол”, разположен в Рила планина на 10 км. от град Разлог,  има възможност да приюти 8 ловци. Извън ловните преживявания от стопанството предлагат на своите гости екотуризъм и фотолов.