ДЛС Несебър

ДЛС „Несебър” е разположено по най-източните склонове на Стара планина (Еминска Стара планина) и хълмистите райони на юг от нея. Намира се на 400 км от столицата, като най-близките летища са в Бургас (на 40 км) и Варна (на 80 км). Характерни са плоските била с надморска височина 450 м и стръмните дерета, които предлагат средно тежки ловни маршрути.

Действащите лесо и ловоустройствен проекти са от 2009г. Ловното стопанство е с площ 37160,3 ха. като държавна горска територия е 13397,8ха. Средногодишното ползване в ДТГ е 26465 куб.м. стояща маса с клони. Предвидени площи за залесяване през десетилетието – 12,9 ха. Разсадниково производство – Държавно ловно стопанство – “Несебър” има дългогодишна традиция в разсадниковото производство. Стопанството разполага с два разсадника : – “Поморие” и “Порой”. В тях можете да откриете голямо разнообразие от горски и декоративни фиданки и храсти за засаждане в паркове и дворове, за създаване на нови гори, за рекултивация на терени, за крайпътни залесявания. Фиданките в разсадниците са отглеждани без използване на торове, без лагеруване в парници , в почва, а не в торфена смес.

Основните видове дивеч са: благороден елен, дива свиня, елен лопатар и сърна.

Среден годишен отстрел:
В стопанството средногодишно се отстрелват: 3 благародни елена 7-9кг.; 80 диви свине 15-25см.; 1 елен лопатар 2-2,5кг.; 3 муфлона – 60-80см.

Сред най-добрите трофеи, добити тук са:
Благороден елен – 220,47 по CIC
Дива свиня – 123,00 по CIC
Сърна – 123,55 по CIC
Муфлон – 196,80 по CIC
Елен лопатар – 157,86 по CIC

ДЛС “Несебър” разполага с ловен дом “Горска барака” с 5 стаи и 1 апартамент – 12 легла и механа, ловен дом „Несебър” – 9 стаи и 3 апартамента- 25 легла; ловен дом „Калината” с 2 стаи – 4 легла и механа и ловни заслони – “Кору чешма” и “Козлука”.

Ловното стопанство притежава богата природна и трофейна сбирка. Наред с ловните емоции предлага и туристически маршрути до световноизвестния морски курорт Слънчев бряг, Еминска Стара планина и старинния град Несебър, включен в листата на ЮНЕСКО.