ДЛС Кормисош

Държавно Ловно Стопанство „Кормисош” заема част от Преспанския дял на Западни Родопи, с обща площ 41 930 ха. Станцията се намира на 210 км. от летище София. До ловна резиденция “Карамуш” има вертолетна площадка.
Релефът е типично планински, силно нарязан, с големи разлики в надморската височина. Най-високата точка е връх “Преспа” – 2001 м., а най-ниската е при вливането на река Сливов дол в Чепеларска река – 380 м.

Богатството на дивата фауна е представено от: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, дива коза, глухар и мечка. Станцията предлага добри условия за ловуване на хищници – вълк, дива котка, лисица и бялка.Точно в “Кормисош” е добит трофеят от дива свиня, който е предишния световен рекорд и оценен на 158.20 точки по СІС!
Множеството златни, сребърни и бронзови медали, определят държавно ловно стопанство “Кормисош” като един от най-добрите райони в България за трофеен лов.