ДЛС Болярка

Седалището на ДЛС „Болярка” е в старинната българска столица Велико Търново, което се намира на 224 км. от днешната столица София. Районът обхваща северните склонове от Тревненския дял на Стара планина и нейните предпланини. Релефът е разнообразен – в южните части той е планински, но с меки заоблени форми и не особено стръмни склонове. Останалата част е с хълмист характер, не особено високи възвишения и малки плата. Сред дървесните видове преобладават бук, габър, цер, благун и зимен дъб. Най-високата точка е на 850 м.н.в., а най-ниската – на 50 м.н.в.

Основните видове дивеч на територията на стопанството са благороден елен, сърна и дива свиня. При благородния елен са отстрелвани екземпляри с тегло на трофея от 13,5 кг. И оценени с  220 точки по CIC. На територията на стопанството е поставен националният рекорд за сръндак, с тегло 825 г. и 189,4 точки по CIC. Глигите на някои елитни екземпляри диви свине достигат до 25 см. В района се срещат също дребен дивеч и представители на пернатите – гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците масово са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Eдни от най-добрите отсреляни трофеи през последния ловен сезон са: благороден елен – 8.940 кг, сърна – 440 г и дива свиня – 20.3 см.

Своите гости “Болярка” посреща в няколко ловни бази, както и в архитектурния резерват – село Арбанаси. Поради богатата история на тази част от България съществуват чудесни възможности за посещение на хълмовете-крепости Царевец и Трапезица във Велико Търново, на римското поселище Никополис ад иструм, на няколко от най-известните старинни православни манастири. Живописните проломи на реките Янтра и Росица са привлекателни обекти за любителите на екотуризъм. В такива райони, близо до селата Емен и Самоводене и Велико Търново са устроени 4 екопътеки.