ДЛС Алабак

ДЛС“Алабак”е разположена в северозападната част на Западните Родопи, на 130 км. от столицата София. Нейната територия е заключена между Велишко било и реките Абланица, Бистрица и Грънчарица.

Голямото различие в надморската височина определят разнообразието на микроклиматичните особености. Растителността в района на станцията е смесена – срещат се масиви от бял и черен бор, от ела и бук.

Районът на Велинград, където е седалището на станцията, е уникален водосборен басейн от минерални извори.

Разнообразната природната среда е естествено местообитание на ценни видове, обект на лов, като благородния елен и с особено добрите генетични заложби диви свине. Сред хищниците най-разпространен е вълкът.

Най-добрите трофеи отстреляни през последния ловен сезон са от дива свиня – 22.9 см.

На територията на дивечовъдната станция се предлагат интересни маршрути за екотуризъм до няколко защитени местности. Интерес представляват и историческите места “Бялата скала” и “Алабак” в едноименната местност. В самия Велинград са отворени много балнеохотели и има възможност гостите на “Алабак” да съчетаят лова с водна терапия.