Курсовете за придобиване право на лов

Започнаха курсовете за подготовка на кандидати за придобиване на право на лов, съобщиха от Министерство на земеделието.

Курсовете ще продължат до 30 май. Те се провеждат по програма, условия и ред, утвърдени от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Тази година записалите се кандидати са над 3 700. Програмата за обучение включва теория по дивечознание, законодателство, дивечоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча, начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна стрелба, ловна кинология, болести по дивеча, както и оказване на първа медицинска помощ.

Кандидат-ловците трябва да овладеят техниката на боравене с ловно оръжие, която включва сглобяване и разглобяване на видове гладкоцевно ловно оръжие и системи, видове ловни пушки и боеприпаси, зареждане, спускане на предпазителя и насочване на заредено оръжие. Обучаващите също се запознават с цялостната подготовка за стрелба – стойка на тялото, хват на оръжието за произвеждане на точен изстрел, премерване, спускане и положение на оръжието след произвеждане на изстрел.

В програмата е заложена и стрелба по силует и по асфалтови панички.

Големият обем от теория и практика, залегнали в курсовете, е с цел по-добрата подготовка на бъдещите ловци, тяхната безопасност и недопускане на инциденти по време на ловните излети.

Лицата, провеждащи курсовете, са специалисти в областта на ловното стопанство с най-малко 10 годишен опит. Лекторите за практическата подготовка са експерти по оръжезнание и боравене с ловно оръжие, както и инструктори по ловна стрелба.

Кандидатите за придобиване право на лов се допускат до изпит след завършен курс на обучение и практическа подготовка. Изпитната сесия се провежда в държавните горски и ловни стопанства от 5 юни до 20 юли по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply