Комплекс Барите

slogan

 

 

 

 

Туристически комплекс Барите се намира на 36 км северозападно от гр. Варна, в гората на с. Чернево. Простира се на 18 дка на 160 м надморска височина. Състои се от хотелска част с общо 72 места за нощуване, басейн, зала за семинари, ресторант в национален стил, изграден от камък и дърво, музей на занаятите на открито, етнографска сбирка с предмети от бита на населението на с. Чернево, база зи игра на пейнтбол, зала за тихи игри, детска площадка. В комплекса са изградени три вира, зарибени с шаран с възможност за риболов.

phpThumb_generated_thumbnailjpg

Селски и Еко Туризъм – комплекс Барите Варна

Туристически комплекс Барите e eдно от местата, където природата хармонично се слива с позабравените елементи на стария български бит и ви носи успокоение с положителни емоции. Седейки пред ресторанта, Вие похапвате  и гледате на отсрещния баир как овцете кротко пасат. Чувате хлопките на кравите и се наслаждавате на зеления водопад на върбите край селската рекичка.

Предимствата на комплекса са, че е близо до големия град, а в същото време създава впечатление, че е далеч от цивилизацията, място, където човек може да се усамоти и да се наслади на красивата природа и чист въздух. Интерес предизвиква музеят на занаятите, в който те ще бъдат пресъздадени напълно автентично, с демонстрации и възможност за участие от туристите.

Село Чернево е известно със съхранените народни обичаи, които се празнуват и до днес. Групата за автентичен фолклор ще представя пред гостите на комлекса песни, традиции и обичаи от селото.

През май хълмовете на Чернево се окъпват в зеленина, а горските поляни в див божур. Леснопроходимата гора не би затруднила и най- мързеливия турист, който освен за разходка може да използва времето за бране на билки или горски плодове.

Туристически комплекс Барите е  място за модерния човек, където можеш да съчетаеш любов към природата, към земята, към традицията, към старото и модерното в едно и също време.

banner

с.Чернево, обл. Варненска
тел. 0515 37 656, 0885 141 953

Очакваме Вашите предложения и идеи:
e-mail: barite_k@abv.bg
www.complexbarite.com
www.katelievi.com

The “Barite” complex, property of “Katelievi 90″ Ltd, is located 36 km northwest of Varna, in the forest of the village of Chernevo.

It spreads over 18 decares at 160 m above sea level. It comprises 5 houses, a national-style resturant built of stone and wood, an open-air museum of crafts, an ethnographic collection of lifestyle items of the population from the villagfe of Chernevo, a hall for quiet games, and a children’s playground.

The construction of the houses, the interior and exterior furnishing of the complex is provided by “Katelievi” 90 Ltd. from the city of Varna. There are three pools built in the complex, stocked with carp, offering opportunities for fishing. The hunting lodge offers amenities for pleasant gatherings of smaller companies. In May the hills of Chernevo are green with vegetation, and the glades are full of wild peony. The easily passable forest offers no difficulties even for the laziest of tourists, who can spend the time picking herbs or forest fruits apart from hiking.

The “Barite” complex is not the only place where one can see a lot of the somewhat forgotten elements of the Old Bulgarian lifestyle, but it is one of the few places that fit so harmoniously in the surrounding scenery. Sitting in front of the restaurant, you can eat sheep’s yoghurt and watch the sheep grazing peacefully on the opposite hill. You can hear the cow-bells and enjoy the green cascade of the willow trees by the village river.

The advantages of the complex is its proximity to the big town, and at the same time one gets the impression of a remoteness from the civilisation, a place where one can be secluded and enjoy the beautiful scenery and the clean air. The museum of crafts, where they will be reproduced in full authenticity, with demonstrations and opportunities for participation of the tourists, will surely arouse interest. The village of Chernevo is famous for the preserved national traditions that are still celebrated. The group for authentic folklore will perform for the guests of the complex a show of songs, traditions and rites of the village.

We could call the “Barite” complex a refuge for the modern person, where one can combine the love for nature, land, tradition, the old and the modern at one and the same time.