Инструкция за провеждане на полети и парашутни скокове в Аеро клуб Шумен – Instruction for conducting flights and parachute jumps in Aero Club Shumen

Инструкция за провеждане на полети и парашутни скокове в Аеро клуб Шумен – Instruction for conducting flights and parachute jumps in Aero Club Shumen

Сателитна снимка

Настоящата инструкция е разработена в съответствие с НППА-90 и методиката за съставяне на инструкции за провеждане на полети и скокове на летищата на ОСО.

Летището е предназначено за учебно-тренировъчни полети с моторни и безмоторни самолети и парашутни скокове.

Описание на летището:

Географски координати -43.17 градуса северна ширина, 26.56 градуса източна дължина.

Надморска височина – 230 м.

Магнитно отклонение + 2 градуса

Летателното поле е с формата на трапец със следните размери:

- северна граница – 900 метра;

- източна граница – 540 метра;

- южна граница – 1050 метра;

- западна граница – 700 метра.

 

Instrukzia Aero club Shumen 001

 

 

Сканирани Aero club ShumenСканирани Aero club Shumen 001Сканирани Aero club Shumen 002Instrukzia Aero club Shumen 002 Instrukzia Aero club Shumen 003 Instrukzia Aero club Shumen 004 Instrukzia Aero club Shumen 005 Instrukzia Aero club Shumen 006 Instrukzia Aero club Shumen 007 Instrukzia Aero club Shumen 008 Instrukzia Aero club Shumen 009 Instrukzia Aero club Shumen 010 Instrukzia Aero club Shumen 011 Instrukzia Aero club Shumen 012 Instrukzia Aero club Shumen 013 Instrukzia Aero club Shumen 014

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply