Заповед за определяне максималния брой на ловците и свободните места в Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Заповед за определяне максималния брой на ловците и свободните места в Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Заповед за определяне максималния брой на ловците и свободните места в Ловните сдружения по чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply