Забранява се уловът на риба в рибностопанските обекти

Забранява се уловът на риба в рибностопанските обекти

Рибар в атака

От днес се забранява уловът на риба и други водни организми през пролетно-летния размножителен период във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти. До 15-ти май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.

До края на месец май ще важи забраната за уловът на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти, които се  намират на  надморска височина от 500 до 1500 м заповедта ще влезе в сила от 1-ви май и ще продължи до 15-ти юни включително.

През периода на забраната всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата.

Това е текстът на Заповедта за пролетната забрана на риболова. Тя е на два етапа –  от 15 април за водоеми до 500 м и от 1 май – над 500 м надморска височина.

Заповед за забрана на риболова 2016 година

Вижте и разрешените обекти за любителски риболов по време на забраната:

Разрешени водоеми за риболов по време на забраната за риболов през 2016 година

15 април 2016 година

 

Любителският риболов през периода на забраната е разрешен в следните водни обекти на територията на страната:

 

Област Благоевград

 

-        баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;

-        водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;

-        водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;

-        първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;

-        яз. „Бели брег“.

 

Област Бургас

 

-        баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

 

Област Варна

 

-        яз. „Генарал Киселово”;

-        яз. „Добротич“;

-        яз. „Рибарски комплекс Пода“.

 

Област Велико Търново

 

стари речни корита на р. Янтра:

-        землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

-        землище на гр.Полски Тръмбеш;

-        землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

-        землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

-        землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

-        землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

-        землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.

стари речни корита на р. Росица:

-        землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

-        землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

-        землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери:

-        землище на с. Дичин, общ. Павликени;

-        землище на с. Писарево.

напоителни и отводнителни канали:

-        местност Блатото, гр. Свищов – запад.

 

 

 

Област Видин

 

-        яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;

-        яз. „Кула”, общ. Кула;

-        р. Тополовец – участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана бара;

-        яз. Фарафун, общ. Грамада.

 

Област Враца

 

-        р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия;

-        яз. „Бели извор“, с. Бели извор;

-        р. Ботуня – гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол.

 

Област Габрово

 

-        р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето“ до първия бент по течението под „Старата баня“;

-        р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Падалски мост“ до музея „Дом на хумора и сатирата“ до моста под бензиностанция „Ромпетрол“.

 

Област Кюстендил

 

-        стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

-        два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;

-        водоем с. Самораново, общ. Дупница.

 

Област Кърджали

 

-        яз. „Невестино“, общ. Кърджали;

-        яз. „Пчеларево“, общ. Черноочене;

-        яз. „Мъглене“, общ. Кирково;

-        яз. „Карамфил“, общ. Момчилград;

-        яз. село Гулия/ с. Голямо Каменаре, общ. Крумовград;

-        яз. „Млечино“, общ. Ардино;

-        яз. „Вълкович“, общ. Джебел.

 

Област Ловеч

 

-        яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:

експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ? навътре в акваторията;

източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ? навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);

-        яз. „Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;

-        яз. „Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;

-        старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;

-        старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;

-        старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;

-        воден обект „Блато”, с. Йоглав;

-        яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;

-        водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене;

-        горното течение на р. Златна панега от извора ? до входа на гр. Луковит;

-        яз. „Гаргулица“ – землището на гр. Ябланица.

 

Област Монтана

 

-        яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;

-        баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

-        блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

 

Област Пазарджик

 

-        баластриера при с. Лозен;

-        баластриера при с. Динката;

-        „Дупките”, с. Говедаре;

-        „Малък гьол”, с. Звъничево;

-        студен канал на р. Марица, с. Синитово;

-        студено пере при „Фазанарията”;

-        канал „Кривата вада”.

 

Област Перник

 

-        руднични езера в гр. Перник;

-        сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;

-        руднични езера в с. Рударци, общ. Перник;

-        отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

 

Област Плевен

 

-        яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;

-        яз. „Тотлебанов вал“, общ. Плевен;

-        баластриери „Витски блата”, общ. Плевен;

-        баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

-        баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;

-        отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

-        старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци;

-        отводнителен канал в землището на с, Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

-        старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци.

 

Област Пловдив

 

-        топлия канал;

-        яз. „Домлян”;

-        р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ? в р. Марица;

-        напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първия мост.

 

Област Разград

 

-        яз. „Бялата пръст” (Папаза);

-        яз. „Микро” – малък.

 

Област Русе

 

-        стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;

-        стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;

-        старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);

-        общински язовир в землището на с. Тетово;

-        общински язовир в землището на с. Щръклево;

-        общински язовир „Образцов чифлик“.

 

Област Сливен

 

-        баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;

-        баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

-        баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

-        яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;

-        напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен;

-        отводнителен канал „Азмака“, южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с. Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

 

Област Смолян

 

- яз. „Тешел”;

- яз. „Златоград”;

- ез. Керяновия гьол (Рибката).

 

Област София

 

-        язовир „Панчарево”;

-        баластриери в землището на с.Долни Богров;

-        баластриери в землището на с.Чепинци;

-        баластриери в землището на с.Световрачане;

-        баластриери в землището на с.Челопечене;

-        яз. „Осиковица”;

-        баластриера „Мечката”, гр. Самоков;

-        яз. „Ботунец“- гр. София, област София.

 

Област Стара Загора

 

-        баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;

-        баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;

-        баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;

-        баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;

-        баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;

-        баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;

-        баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).

 

Област Хасково

 

-        яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли;

-        яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград;

-        яз. „Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.

 

Област Шумен

 

-        яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;

-        баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;

-        яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица;

-        яз. „Върбица”, гр. Върбица.

 

Област Ямбол

 

-        баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;

-        отводнителен канал „Дере – 3”, землище на с. Безмер;

-        Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част;

-        яз. „Болярско – 2”, /без канала/ землището на с. Болярско;

-        стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

 

 

 

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply