Екотуризъм-Еcotourism

 

Екотуризмът от нещо екзотично и не много познато досега в България, започва да се превръща в притегателна сила, както за туристите, така и за предприемачите в областта на туризма.Повече от ясно е, че бъдещето на модерния туризм е свързано с развитие на алтернативните му форми, със сремежа на хората да опазват природните и културните забележителности, да уважават местното население, култура и бит. Разбира се, винаги ще има и масов туризъм, но по-важното е, че любителите на алтернативния туризъм се увеличават.

Какво всъщност представлява екотуризмът?

Екотуризмът е преди всичко уважение, дори респект към природата и културните забележителности. Екотуризъмът е съзнанието, че ние сме гости на тази планета, тук сме временно и нямаме право да рушим нищо Река Костина създадено от природата или пък оставено от предците ни като култура.

Екотуризмът е базиран на активното общуване с природата. Това може да стане по различни начини: трекинг, приключенски туризъм, рафтинг, риболов, билкови турове, екологични образователни мероприятия, фотолов, ботанически турове и т.н.

Всъщност не е важна формата,  която сме избрали за да прекараме времето си сред природата. Важно е какво получаваме като преживяване и какво оставаме в планината след себе си. Човек, за да се нарече почитател на екотуризма наистина трябва да е убеден, че е важно да се пази природата, наистина това не трябва да е някаква поза или преструвка, а истинско, силно убеждение, че днес и сега всеки от нас трябва да се грижи за природата, днес и сега трябва да направим нещо малко, но полезно за нея, за да може утре децата ни също да имат шанса да се радват на природните красоти.

 

Жълт кантарионОсвен всичко останало екотуризмът и селският туризъм могат да се превърнат в средство за икономическо съживяване на селските райони. за да не повтаряме грешките, допуснати в редица прекрасни в миналото места, понастоящем презастроени бетонни курорти, всичко трябва да бъде направено много внимателно и да бъде плод на добре обмислена стратегия, а не на единични, хаотични действия, без ясна визия и цел.

Разбира се най-добре би било, ако селския и екотуръзма бъдат обвързани и  с биологичното земеделие  и животновъдство. Тогава се получава един цялостен качествен продукт, базиран на природните красоти, културните ценности, фолклора, местния бит и традиции, както и на хубавата, истинска храна, която вече не се среща навсякъде. Ето това трябва да бъде стремежът ни,  да се превърнем,  не в евтина дестинация за масов туризъм, а в желано, дори предпочитано място за екотуризъм, където човек да иска да се връща отново и отново.

Алтернативен туризъм

 

В последните години настъпва прелом в мисленето на хората и все по-голяма част от тях избягват масовия туризъм, като се насочват по-често от преди към селските райони с красива природа, търсейки спокойствие и уют. Според проучване, проведено от WTO (Световна туристическа организация) до 2025г. около 140 милиона души ще посетят селски райони със запазена природа с цел туризъм.

Необходимостта от алтернативен туризъм е предопределена от множество фактори, свързани със свободното време, желанието на човека за активен отдих, загриженост за околната среда и биоразнообразието, естественото любопитство към опознаване на различни култури и обичаи, развитие на регионалната икономика, възраждане на селските райони и създаване на нови работни места за местните общности и т.н.

 

Видове алтернативен туризъм:

Световният съюз за опазване на природата (IUCN) дава следното определение за екотуризъм: „ Пътуване или посещение, отговорно към околната среда, до сравнително непокътнати природни територии с цел удоволствие и възприемане на природата и всички съпътстващи я културни забележителности – както минали, така и настоящи, което подкрепя опознаването на природата, при което посетителите оказват ниска степен на въздействие и което осигурява активно и рентабилно социално-икономическо развитие на местното население”.

photo-0096Съществуват различни форми на екотуризъм, свързани с природните ресурси. Такива са: пешеходен туризъм, алпинизъм, спелеотуризъм, орнитоложки туризъм, наблюдение на растения и животни, лов и риболов, фотолов, различни видове спортен туризъм, познавателен туризъм и др. Екологичният туризъм спомага за устойчивото развитие и подпомага местната икономика на съответната дестинация. Развитието на екологичен туризъм е голяма отговорност, както за туристическите предприятия, така и за самите туристи. Необходима е висока степен на екологично самосъзнание у всеки от участващите страни. Екотуризмът допринася и за екологичното възпитание, което трябва да започва от най-ранна детска възраст и да ни дава правилната насока за поведение към околната среда. Екотуризмът е пример за толерантно отношение към природата, културно-историческото наследство, традициите и бита на местните общности. Опазването на всичко това е отговорност на нас хората, което за съжаление често забравяме.

   001Селският туризъм се характеризира с посещението на селски райони, при което се осъществява непосредствен и активен контакт с местното население, местната култура, традиции и природа. Преспива се в селски къщи, пригодени за приемане на туристи. Водещ фактор е контактът между турист и домакин, както и наблюдение и участие в различни дейности, свързани със селския бит. Предлагането на зеленчуци и плодове, мляко, яйца, месо, вина, конфитюри сладка, и др. собствено производство, допринася за доброто прекарване. Очарованието на домашно приготвени, традиционни ястия и напитки е несравнимо за любителите на селския домашен уют. В зависимост от района биха могли да се демонстрират и типични занаятчийски умения, като грънчарство, килимарство, плетене, предене, шиене и други, като понякога и самите туристи имат възможност да вземат участие и да придобият известни умения. Присъствие на местни празници и досега до автентичния местен фолклор е още една от чаровните страни на пребиваването в селски райони.

За успешното развитие на селски туризъм в даден район от съществено значение е наличието на атрактивни природни и антропогенни ресурси, които биха привлекли туристите и биха ги задържали по-дълго време, както и правилно насочена местна политика, която да подпомага развитието на малкия и семеен бизнес.

Културният туризъм е свързан с необходимостта ни да опознаем различни страни от човешката култура. Този вид туризъм предполага посещение на различни културно – исторически и архитектурни паметници и забележителности, музеи, изложбени зали, концертни и фестивални прояви, различни празници, свързани с фолклор, традиции и занаятчийство и т.н. Мотивацията на туристите, избрали този вид туризъм е по-специфична. Тя е продиктувана от специални интереси, свързана е с нивото на културно развитие на дадения човек, неговото образование и социален статус. При практикуването на този вид туризъм, изключително важно е опазването на културното наследство, съобразяването с приемния капацитет на забележителностите, проявяване на почтително отношение и отговорно стопанисване.

photo-0020Поклонническият туризъм е свързан с религиозните вярвания, посещения на различни храмове, свещени места, участие в религиозни празници и прояви. В нашата страна има множество манастири и църкви, които представляват интерес, и които биха могли да бъдат обвързани в различни турове.

Приключенският туризъм предоставя възможност за активно общуване с природата, чрез различни спортни дейности като: велотуризъм, делтапланеризъм, парапланеризъм, рафтинг, каяк, гмуркане, алпинизъм, екстремни изкачвания, преходи с кон, ориентиране и др. В нашето забързано ежедневие и стрес това е един много добър начин за прекарване на свободното време. У нас, както и по света интересът към този вид туризъм се засилва все повече и повече. Съчетанието от психическо разтоварване и физическа активност води до положителни резултати от рекреативна гледна точка и носи голям емоционален заряд.

Други видове алтернативен туризъм: