Европейският парламент подобри предложението на Комисията по огнестрелни оръжия

Европейският парламент подобри предложението на Комисията по огнестрелни оръжия

Guns600x320

Европейският парламент  в частност комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите(IMCO) – гласува днес преразглеждане на Директива 91/477 CEE относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, приемайки текста, който ще бъде част от преговорите тази есен в тристранната среща.

В сравнение с първоначалното предложение на Европейската комисия, гласуването значително е подобрило текста, чрез премахване на очевидно необосновани ограничения за европейските ловци.

FACE(Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз) твърдо се противопоставя на предложението на Европейската комисия, с което се отхвърля рестриктивния му подход с аргумента, че с подобни мерки не може да се получи търсеното въздействие.  Усилията на FACE са успешни в запазването на категорията B7 (полуавтоматични пушки, наподобяващи напълно автоматични оръжия), както и  в запазването на наредбата за превръщането на пушки от полуавтоматични в автоматични, което може да продължи да се използва за граждански цели, докато състезателите по спортна стрелба, ще бъдат освободени от лимита за автоматичните.

Ограничителните предложенията на Европейската комисия, насочени към налагане на целия стандарт на ЕС, относно медицинските тестове и превенция на младите ловци от притежаване на огнестрелно оръжие бяха отхвърлени. Освен това, и интернет продажбите и изисквания за съхранение получиха балансирано и ясно определение, което дава на държавите-членки достатъчно пространство за действие.

FACE участва в дискусиите, изразявайки позицията на европейските ловци, насочена към гарантиране на правата на ловците –  да са правилно защитени и свободата на потребителите на законни оръжия да бъде уважена. Днешният резултат, ще бъде от ключово значение по отношение на бъдещите преговори от тристранната среща. FACE се ангажира да подобри още повече текста, който да гарантира пропорционалната правна рамка.

За съжаление, определянето на някои полуавтоматични пушки остава в зависимост от възможността да се запазят или заменят с автоматичните. FACE твърди, че нито едно полуавтоматично огнестрелно оръжие не трябва да бъде местено в категорията на забранените оръжия, тъй като те не представляват особен риск за сигурността. Преодоляването на тази ситуация, ще бъде следващият приоритет на FACE.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply