Далечна стралба с карабина

 1.             I.      МИНУТИ И ЪГЛИ.
  1. Пълната окръжност е разделена на 360°.
  2. 1° = 60 min. от окръжността. Следователо окръжността има:                        360° x 60 min = 21 600 min.= L
  3. Обиколката на окръжността L = 2?R, където ? = 3.1416
  4. L = 21 600 ъ = 2?R

21 600 = 2.3,1416.R , Разделяме двете страни на 21 600 и получаваме:

1 =  0,0002908R .

Следователно за всеки радиус или разстояние 1 min = 0,0002908R

 

Ако радиусът е 100 yards = 3 600 inches, следователно:

1 min = 0,000290 x 3 600 = 1.047 inches

 

 

На 500 yards 1min = 1,047 x 5 = 5,235 inches

Или в повечето случаи за практиката се взема предвид: на 100 yards 1 min от ъгъла е равна на 1 inches.

ПРИМЕР:

Пушката е простреляна на 100 yards. Целта е на 450 yards. Ако работим с предварително подготвена таблица и тя показва покачване с 9,25 МОА на 450 yards. Вече знаем че на 450 yards 1МОА = 4,5 inches, Следователно на нас са ни нужни:       9,25 x 4,5 = 41,625 inches повдигане на точка 0.

Ако оптиката ни е 1/8 min, то на нас са ни нужни: 8 clicks x 9,25 MOA = 74 clicks.

Ако се работи с минути е доста по-лесно. Например: Ако разстоянието е 800 yards, центърът е на 8 inches, над целта – това е 1 min на 800 yards. Коригираме с 1 min повдигане за да центрираме мишената.

ПРИМЕР:

Имаме мишена разположена на 700 yards. Колко минути трябва да направим корекция нагоре, че да достигнем центърът на мишената, който е d=20 inches

d=20 inches, следователно до центърът имаме R=10 inches. Вече знаем че на 700 yards 1min = 7 inches. Делим покачването, което трябва да направим 10 inches на стойността на 1min./ 7 inches/ следователно: 10 / 7 = 1,4286 min. корекция.

 

 

 1.          II.      Работа с MIL DOT.

 

Това е стандартна MIL DOT скала, по която много лесно се определят разстоянията благодарение на няколко формули.

 

 

М.О.А.

MILS

см

A

34,38

10

25

B

17,19

5

12,5

C

3,44

1

2,5

D

63,03

18,3

45,75

E

0,69

0,25

0,625

F

63,03

18,3

45,75

 

Основна мерна единица е 1 mils = 1 inches = 2,5 см. /наложено в практиката/

 

 

 

Тези разстояния са специфични за всяка оптика, и са описани в нейните инструкции. За тази оптика точката е ? mil = 0,25 см.

 

Milliardian е основна мярка. Един milliardian = 1 yard на 100 yards, или на 1м на 100 м. Ако знаем височината на мишената / в ярдове/, умножаваме я по 1000 и я делим на размера Mil Dot / в mils/, и така определяме разстоянието.

 

Големина мишена/yards/ x 1000    = Разстояние

       Големина мишена/mils/

 

 

ПРИМЕР: Имаме мишена с размери 30 inch x 18 inch, и тя ни заема 1,7mils  от скалата.

На какво разстояние е?

 

30 inch = 0.833 yards следователно  0,833 x 1000   =  490 yards

1,7

 

Чрез вертикалната скала се коригира отклонението по вертикала /разстояние/, докато чрез хоризонталната ос се коригира отклонението от вятъра.

За да се борави с МОА единици, е нужно да се преизчисли скалата от mils в МОА.

 

USMC стандарта определя 1 mils да е равна на 3,438 МОА. Стандартът използван в американската армия е 3,6 но в практиката много хора използват 3,5 като константа mils.

   ПРИМЕР: Оптиката е нулирана на 100 yards. Първа мишена на 600 yards и чрез предварително изготвена карта виждаме отклонението, което на 600 yards = 15,25 МОА.

Втора мишена на 400 yards, но ще коригираме чрез Mil Dot скалата. От картата виждаме, че отклонението на 400 yards = 7,5 МОА, а ние вече сме направили 15,25МОА корекция за първата мишена. 15,25 – 7,5 = 7,75 МОА понижение. 7,75 разделяме на 3,438/1 mils=3,438MOA/ и получаваме понижение от 2,25 mils.

 

 

 

 1.      III.      Вятър.

Един от най-влияещите външни фактори за траекторията на проектила е вятърът. Влияние оказват, както неговата скорост, така и посоката му стрямо проектила. Най-лесно се борави чрез предварително изготвени карти за различен тип вятър с балистичен калкулатор.

ПРИМЕР: В една такава посочена карта отклонението от вятъра е дадено приравнено към вятър със скорост 1 м/с.

Нека мишената ни е на разстояние 600 yards. Вятърът е със скорост 10 м/с от картата виждаме че за 1 м/с отклонението е 2,9 inches, извършваме изчисленията:

2,9 х 10 = 29 inches. Разделяме 29 / 6 = 4,83 minutes. /делим на 6, защото на 600  yards 1 min = 6 inches/. Следователно правим корекция 4,83 minutes, в противоположна посока на която духа вятъра.

ПРИМЕРИТЕ СА ОТ ВЕЧЕ ИЗГОТВЕНИ КАРТИ – калибър 308. скорост 2635 fps. 59°F, 78% влажност на въздуха.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply