График за ловуването по време на коледните празници на 2014 г.

График за ловуването по време на коледните празници на 2014 г.

График за ловуване по Коледа

Със заповед 963/21.11.2014г.  инж.Тони Кръстев – изпълнителен директор на ИАГ – определи ловуването по време на коледните празници на 2014 г. да се осъществява при следния график:
На 24 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има угвърден график;
на 25 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;
на 26 декември – водоплаващ дивеч;
на 27 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;
на 28 декември – водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърден график;
График за ловуване по Коледните празвици

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply