ГОДИШНА ВНОСКА ЗА СТОПАНИСВАНЕ

ГОДИШНА ВНОСКА ЗА СТОПАНИСВАНЕ

 

Със своя заповед Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите определи размера на годишната вноска за стопанисване на дивеча по чл.37а от Закона за лова и опазване на дивеча за 2017 г.

Сумите остават непроменени, а именно 50 лв, като за ловци инвалиди и ловци навършили 65 г. се ползва 50% намаление – 25 лв.

Заповед такса стопанисване дивеч

Заповед  на ИАГ: Заповед годишна такса стопанисване дивеч

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply