ВАЖНО!!!! Предложение за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча(Обновена)

Предложение за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

 

Предложение за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча - изтегли тук!!!!

 

165395_493133288537_268871353537_5943796_2953133_n

 

Предложение за НОВИ ТЕКСТОВЕ

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, въз основа на препоръчителна норма за ловна площ от 70 хектара за един ловец, ежегодно определя максималния брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30, както и сдруженията, които могат да организират курсове за подготовка на кандидати за придобиване право на лов, и броя на свободните места в тях. При определяне на препоръчителната норма за ловна площ не се взема предвид броят на ловците, навършили 65-годишна възраст.

 

(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие, лъкове и обучени грабливи птици. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина. Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.

 

При ловуване могат да се използват ловни кучета. При групово ловуване на дива свиня се разрешава да се използват до 10 ловни кучета с придобит сертификат за ловна пригодност. Породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условията за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

 

През брачния сезон на благородния елен и глухара в района на трайно установените места за размножаване и при групово ловуване се преустановяват горскостопански, строителни, ремонтни и други работи, нарушаващи спокойствието на дивеча включително преминаването на камиони и друга горскостопанска и селскостопанска

 

На едър дивеч се ловува индивидуално съгласно методите на подборното ловуване. На дива свиня и сърна се допуска и групово ловуване.

 

 

Групов лов на сърна

от 1 октомври до 31 октомври

 

Водоплаващ до 28 февруари

 

Има и други важни неща касаещи всички нас!!!!. Всеки може да си изтегли файла по горе и да го разгледа внимателно!

 

 

 

 

4 Comments

 1. Mun4о казва: -

  Какво стана с промените? сезона почна и нищо не се чува!

 2. Генов казва: -

  Да увеличат срока на лов на водоплаващия поне!

 3. ловен съюз казва: -

  Давайте предложения че времето лети.

 4. Терзийски казва: -

  Трябва изцяло нов закон за лова! Стига с това кърпене! Свобода за българския ловец!

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply