Българските национални рекорди по безмоторно летене към 1.1.1986г.

Българските национални рекорди по безмоторно летене към 1.1.1986г.

Live to fly

 

Национални рекорди по безмоторно летене към 1.1.1986г

 

Вид на рекорда Мъже Жени
Едноместен Двуместен Едноместен Двуместен
Далечина на полета по права 641км. з.м.с. Делчо Радев Янтар 2В 18.8.1985г. 343км. П.Мелников Ж.Желев Бланик 28.08.1974г. 427км. Татяна Обретенова Янтар Стандарт 2 6.7.1985г. 264км. В.Маринова Р.Пейчева Бланик 10.8.1974г.
Далечина на полета до определена цел 386км. Л.Вартоломеев Фока 5 7.7.1968г. 304км. Цонко Златев В.Арнаудов Бланик 28.8.1974г. 200км. Фидана Грозева Гълъб 7.7.1957г. 152км. В.Йосифова М.Арнаудова Бланик 3.8.1978г.
Далечина на полета до определена цел с връщане 621км. Александър Русев Янтар 2В 18.8.1985г. 310км. Ж.Влаев Д.Динев Бланик 9.8.1977г. 340км. В.Маринова Кобра 15 12.6.1974г. 254км. В.Йосифова М.Арнаудова Бланик 4.8.1978г.
Далечина на полета по триъгълен маршрут 533км. Александър Русев Янтар 2В 15.8.1985г. 301км. Александър Русев й.Станчева Бланик 20.7.1984г. 322км. Лиляна Андонова Пират 26.6.1973г. 256км. В.Маринова Р.Димитрова Бланик 8.8.1974г.
Абсолютна височина 10410м. Л.Вартоломеев А-11 15.12.1968г. 10500м. Г.Янков Б.Иванов Бланик 17.3.1978г. 9780м. Ценка Цекова Бланик 11.12.1982г. 8360м. Ц.Цекова М.Димитрова Бланик 18.12.1982г.
Спечелена Височина 8030м. Ст.Йовчев А-11 27.10.1966г. 7700м. Г.Янков Б.Иванов Бланик 17.3.1978г. 7621м. Ценка Цекова Бланик 11.12.1982г. 7220м. Ц.Цекова М.Димитрова Бланик 18.12.1982г.
Скорост по триъгълен маршрут 100км. 131.25 км/ч. Жечко Станчев Янтар-1 13.5.1976г. 84.32 км/ч. И.Карапанчев А.Русев Бланик 5.8.1963г. 113 км/ч. Тодорка Радева Янтар Стандарт 13.7.1981г. 93км/ч. Т.Радева Н.Кирилова Бланик 17.8.1978г.
Скорост по триъгълен маршрут 200км. 113.768км/ч. Иван Даскалов Янтар-1 26.7.1978г. 71.34км/ч. Д.Зафиров Ст.Кендалов Бланик 26.7.1978г. 101км/ч. Тодорка Радева Янтар Стандарт 18.7.1981г. 72.34км/ч. Тодорка Радева ? Бланик 15.7.1980г.
Скорост по триъгълен маршрут 300км. 108.53 км/ч. Жечко Станчев Янтар-1 21.4.1976г. 76.5км/ч. А.Русев Й.Станчева Бланик 20.7.1984г. 95.365км/ч. Тодорка Радева Янтар Стандарт 8.6.1983г. Няма постижение
Скорост по триъгълен маршрут 400км. 111.36км/ч. Иван Даскалов Янтар 2В 16.8.1985г. Няма постижение Няма постижение Няма постижение
Скорост по триъгълен маршрут 500км. 95.122км/ч. Александър Русев Янтар 2В 15.8.1985г. Няма постижение Няма постижение Няма постижение
Скорост по маршрут 300км до цел с връщане 107.52км/ч. Иван Даскалов Янтар 2В 15.8.1985г. Няма постижение 100км/ч. Татяна Обретенова Янтар Стандарт 2 6.8.1981г. Няма постижение

 

 

Описаните рекорди са до 1 януари 1986г. Аз не разполагам с информация за следващи рекорди. В книгата на Златка Димитрова -” Небето помни орлите” са описани още няколко рекорда но дали са официални или са останали само като резултати без да вписани в националните рекорди на България.

Ето какво пише Златка Димитрова”

” Показателна е амбицията на ветерана Александър Русев да атакува непрекъснато рекордите в този спорт.От запазените диаграми на барографа се вижда, че на 4.6.1990г. е постигната средна скорост 77км/ч. на двуместни самолети с пилоти Александър Русев и Радка Бонева. Подобрен е и рекордът на двуместни самолети за далечина на полета до цел с връщане-334км. и е поставил нов рекорд с двуместен самолет на скорост по маршрут до цел с връщане – 300км. със средна скорост 80км/ч.

През 1989г. Стефан Георгиев-младши подобрява рекорда на Александър Русев за скорост по триъгълен маршрут 500км. постигайки средна скорост 100км/ч.”

1 2 3

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply